1 στις 3 εταιρείες δεν έχει σαφή πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό

    Από: Startup Team

Μπορεί σχεδόν όλες οι εταιρείες στον πλανήτη να τον ευαγγελίζονται, ωστόσο, ελάχιστες έχουν σαφή πορεία και στρατηγική προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Για παράδειγμα, ποσοστό μεγαλύτερο από το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παραδέχεται ότι δεν έχει ολοκληρωμένη στρατηγική για την ψηφιακή της μετάβαση.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν σαφή πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το 86% δηλώνει ότι η διαχείριση του όγκου των πληροφοριών εντός της επιχείρησης είναι ένα μεγάλο στοίχημα, επισημαίνοντας την επιτακτική ανάγκη ψηφιοποίησης της. Υπάρχει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό επιχειρήσεων, της τάξης του 25%, που δηλώνει ότι οδηγήθηκε σε λανθασμένες αποφάσεις και σε απώλεια σημαντικών εγγράφων ως αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης πληροφοριών.

Πάντως, το 61% των ευρωπαϊκών εταιρειών πιστεύει ότι το “γραφείο χωρίς χαρτί” (paperless office) είναι ένα άπιαστο όνειρο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη (56%) αποθηκεύουν τα έγγραφα τους τόσο σε χαρτί, όσο και ψηφιακά.

Την παραπάνω εικόνα περιγράφει νέα έκθεση της PFU (EMEA) Limited (Fujitsu Image Scanner Organizational Intelligence Survey 2020). Σύμφωνα με τα ευρήματά της, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πρόκληση για το 50% των οργανισμών και επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Ένα πολλά υποσχόμενο εύρημα της έκθεσης είναι ότι, πλέον, οι εταιρείες αναγνωρίζουν ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα για να διαχειριστούν καλύτερα τα δεδομένα τους, με το 80% να απευθύνεται σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για να πάρει βοήθεια.

Ξεκάθαροι στόχοι
Σύμφωνα με την έρευνα, που διενεργήθηκε σε δείγμα 1.000 στελεχών IT σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία, από τις εταιρείες που ξεκινούν έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, η πλειοψηφία έχει έναν ξεκάθαρο στόχο.

Περισσότεροι από τους μισούς (51%) δήλωσαν ότι ο στόχος για την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας είναι να επιταχύνουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ή να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε ένα ενοχλητικό περιβάλλον.

Η έρευνα διαπίστωσε, επίσης, ότι – για το 44% των ευρωπαϊκών εταιρειών – η βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του προσωπικού είναι ένα έναυσμα για την έναρξη προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ωστόσο, πολλοί αντιμετωπίζουν εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια στην υλοποίηση επιτυχημένων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι οι κίνδυνοι ασφαλείας (34%) και η υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς (24%).

Τέλος σχεδόν μία στις τρεις ευρωπαϊκές εταιρείες (27%) δηλώνει ότι οι πληροφορίες δεν είναι προς το παρόν εύκολα διαθέσιμες εντός της επιχείρησης, με το 26% να αναφέρει ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις καθιστούν δύσκολη την κοινή χρήση πληροφοριών με άλλους.

Πηγή: Sepe.gr