204% ROI μπορεί να αποδώσει το SAS Viya on Microsoft Azure, συμφωνά με μελέτη της Forrester

    Από: Startup Team

Η ανεξάρτητη μελέτη Total Economic Impact™ της Forrester αναδεικνύει τα δυνατά σημεία συνεργασίας SAS και Microsoft.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη Total Economic Impact™ (ΤΕΙ) που διενεργήθηκε από τη Forrester Consulting οι  εταιρείες που υιοθετούν το SAS Viya, την cloud-native πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης, ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων της SAS, μέσω του Microsoft Azure, μπορούν να απολαύσουν απόδοσης της επένδυσής τους που φτάνει το 204% σε διάστημα τριών ετών. Επιπλέον, η μελέτη δίνει έμφαση στην αξία της επένδυσης των πελατών του SAS Viya on Azure, συμπεριλαμβανομένων εκατομμυρίων δολαρίων σε καθαρή τρέχουσα αξία και περίοδο απόσβεσης 14 μηνών.

Η Forrester πραγματοποίησε συνεντεύξεις με εννέα ανώτερα στελέχη  από έξι εταιρείες-πελάτες που χρησιμοποιούν το SAS Viya on Azure σχετικά με τα οφέλη και τα κόστη που απορρέουν από την επένδυσή τους. Οι πελάτες προέρχονταν από διάφορους κλάδους, όπως ο δημόσιος τομέας,  η βιομηχανία, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες για επαγγελματίες πληροφορικής  και οι τράπεζες.

Πριν την εφαρμογή του SAS Viya on Azure, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι τα εμπόδια στην προσβασιμότητα των δεδομένων και οι ανομοιογενείς πηγές δεδομένων καθιστούσαν δύσκολη και χρονοβόρα τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διαχείριση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης. Άλλα ζητήματα αφορούσαν τις ανεπάρκειες και το υψηλό κόστος των υποδομών analytics στις εγκαταστάσεις τους.

Η μελέτη έδειξε ότι η επένδυσή τους μπόρεσε να δώσει λύσεις στα ζητήματα αυτά, με αποτέλεσμα να εμφανίσουν βελτιωμένη συνολική παραγωγικότητα και απόδοση. Τα μετρήσιμα οφέλη περιλάμβαναν ταχύτερο χρόνο διάθεσης των πληροφοριών analytics στην αγορά, βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα στη δημιουργία και δοκιμή μοντέλων και εξοικονόμηση κόστους από την απόσυρση των on-premised υποδομών analytics. Η ισχυρή τριετής (προσαρμοσμένη στον κίνδυνο) συνολική απόδοση των οφελών αυτών, μαζί με πολλά μη μετρήσιμα οφέλη, καθιστούν την επένδυση καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας στη βελτίωση λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και στη συνολική επιτυχία των οργανισμών.

«Πολλές εταιρείες αντιμετωπίζουν σήμερα μια πληθώρα προκλήσεων στις διαδικασίες μετατροπής των δεδομένων σε αποφάσεις. στην πορεία που ακολουθούν από τα δεδομένα προς τη λήψη αποφάσεων. Η στρατηγική μας συνεργασία με τη Microsoft στοχεύει στην απλοποίηση αυτής της διαδικασίας για τη βελτίωση των αξιόπιστων αποφάσεων και την επιτάχυνση της καινοτομίας,» δήλωσε ο Jay Upchurch, Executive Vice President και Chief Information Officer της SAS«Η μελέτη αυτή καταδεικνύει ότι από κοινού εκπληρώνουμε την υπόσχεσή μας και προσφέρουμε τεράστια αξία στους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κόστους, της βελτίωσης του χρόνου για δημιουργία αξίας σε προϊόντα και υπηρεσίες και της βελτίωσης της παραγωγικότητας για τους επιστήμονες δεδομένων και τους αναλυτές σε όλους τους κλάδους.»

Από το 2020 που η SAS και η Microsoft ανακοίνωσαν τη στρατηγική τους συνεργασία, οι εταιρείες συνεχίζουν να βρίσκουν νέους τρόπους για να εξυπηρετούν τις ανάγκες μετάβασης και εκσυγχρονισμού στο cloud των πελατών που μοιράζονται.

  • Από την αξιοποίηση δεδομένων IoT και προηγμένων analytics για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του εμβολίου COVID-19 έως την παροχή γρήγορης, εξατομικευμένης εξυπηρέτησης πελατών βάσει των real-time analytics, οι κοινοί πελάτες αντιμετωπίζουν τις πιο σύνθετες προκλήσεις τους με το SAS Viya on Azure.
  • Παράλληλα, οι εταιρείες έχουν δημιουργήσει νέες λύσεις για συγκεκριμένους κλάδους, όπως το SAS Cloud for Intelligent Planning ως μέρος του Microsoft Cloud for Retail και το SAS for Improved Manufacturing Quality για το Microsoft Cloud for Manufacturing. Αυτές οι αποτελεσματικές λύσεις βοηθούν τις κορυφαίες βιομηχανίες να παραμείνουν ευέλικτες μέσα στις σύγχρονες και ταχύτατα μεταβαλλόμενες αγορές.
  • Οι νέες προσθήκες στο SAS Viya on Azure περιλαμβάνουν το SAS Event Stream Processing, το Azure IoT Edge και το Azure IoT Hub για την αξιοποίηση των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, το SAS Intelligent Decisioning με το Power Automate για την ενίσχυση της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και το SAS Model Manager με το Azure Machine Learning για την εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, καθώς εφαρμόζουν περισσότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή.

Αυτά τα διαρκή οφέλη της συνεργασίας αναδείχθηκαν από τους ερωτηθέντες της μελέτης TEI, οι οποίοι μοιράστηκαν την θετική τους εμπειρία σχετικά με την ενσωμάτωση λειτουργιών, όπως το SAS Model Manager και το Azure Machine Learning, το SAS Intelligent Decisioning και τα Power Apps και Power Automate, καθώς και τη δυνατότητα βαθμολόγησης μοντέλων στη βάση δεδομένων στο Azure Synapse Analytics.

«Το SAS Viya on Azure προσφέρει στους πελάτες καλύτερες πληροφορίες με μικρότερη επένδυση χρόνου, κόστος και πολυπλοκότητα, με αποτέλεσμα να επιταχύνουν το χρόνο υλοποίησης,» δήλωσε ο Alvaro Celis, αντιπρόεδρος του τμήματος Global ISV Commercial Solutions της Microsoft. «Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες του Azure να αντιμετωπίσουν τις πιο κρίσιμες προκλήσεις analytics και να ενισχύσουν την καινοτομία.»

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη στρατηγική συνεργασία της SAS και της Microsoft, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Sas.com/Microsoft.