Έρευνα ΑΒΒ: Απαραίτητη η επεξεργασία επιπλέον 8,56 δις m³ λυμάτων ετησίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

    Από: Startup Team
  • Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, σχετική έρευνα της ΑΒΒ αποκαλύπτει την ανάγκη σε ετήσια βάση για επενδύσεις σε 469 νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
  • Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΟΗΕ για το νερό έως το 2030, η παγκόσμια επεξεργασία λυμάτων πρέπει να αυξηθεί κατά 8,56 δισεκατομμύρια m³ανά έτος.
  • Η έγκαιρη ενσωμάτωση της τεχνολογίαςαποτελεί τη λύση – κλειδί για την αύξηση της αποδοτικότητας σε αυτές τις ειδικές εγκαταστάσεις.

Η ABB αποκαλύπτει τα ευρήματα ανεξάρτητης έρευνας που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού (WWD) στις 22 Μαρτίου 2023, σύμφωνα με την οποία η παγκόσμια επεξεργασία λυμάτων πρέπει να αυξηθεί ετησίως κατά 8,56 δισεκατομμύρια m³, ενώ απαιτούνται και επενδύσεις σε 469 επιπλέον εγκαταστάσεις επεξεργασίας ετησίως για να επιτευχθούν οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη ετοιμάζονται να υποβάλουν ειδική έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί αναφορικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDG), η έρευνα της ΑΒΒ αφορά στο SDG 6.3, το οποίο επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας του νερού, μέσω της μείωσης του ποσοστού των ανεπεξέργαστων λυμάτων κατά 50% σε παγκόσμιο επίπεδο, την αύξηση της ανακύκλωσης και την ελαχιστοποίηση της απελευθέρωσης επικίνδυνων υλικών. Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό με ασφαλή διαχείριση. Αντιστοίχως, περισσότερα από 4,2 δισεκατομμύρια άτομα δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης ολοκληρωμένων αποχετευτικών συστημάτων. Αδιαμφισβήτητα, η επεξεργασία λυμάτων είναι μία ενεργοβόρα διαδικασία, με το βιομηχανικό κλάδο να καταναλώνει έως και το 3% της συνολικής παγκόσμιας ενεργειακής παραγωγής, ενώ είναι υπεύθυνος για περισσότερο από το 1,5% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

“Η συγκεκριμένη έρευνα αποδεικνύει ότι πρέπει να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες για να βοηθήσουμε στην υλοποίηση των στόχων του ΟΗΕ και να επιταχύνουμε την πρόοδο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας”, δήλωσε ο Brandon Spencer, πρόεδρος της ABB Energy Industries. “Είναι όμως εξίσου σημαντικό να διασφαλίσουμε την επίτευξη των στόχων για την επεξεργασία λυμάτων με τον πιο αποδοτικό τρόπο από άποψη ενέργειας και πόρων, ώστε αυτός ο τρόπος να είναι παράλληλα και βιώσιμος. Η τεχνολογία φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.”

Παρότι η αύξηση της επεξεργασίας λυμάτων αποτελεί προτεραιότητα, η έγκαιρη ενσωμάτωση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Οι λύσεις αυτοματισμού, ηλεκτροδότησης και ψηφιακής τεχνολογίας της ΑΒΒ βοηθούν στην παρακολούθηση, ανάλυση και διαχείριση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Τα συστήματα της ΑΒΒ σε συνδυασμό με κρίσιμες  λύσεις μέτρησης και ελέγχου, οι οποίες συλλέγουν και μεταδίδουν πληθώρα λειτουργικών και διαγνωστικών δεδομένων, συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των πόρων και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Η εταιρεία Development Economics, η οποία έχει πάνω από 20 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας, χρησιμοποίησε τα ίδια δεδομένα που χρησιμοποιεί και ο ΟΗΕ, προκειμένου να αξιολογήσει ποια είναι τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν. Με βάση τη μοντελοποίηση, που χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ημερήσιας δυναμικότητας 50 εκατομμυρίων λίτρων, απαιτούνται κάθε χρόνο 469 επιπλέον εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Η κλίμακα της πρόκλησης που συνδέεται με το SDG 6.3 του ΟΗΕ υπογραμμίζεται σε μια έκθεση του 2021 που αξιολογεί τον όγκο των λυμάτων που συλλέγονται, επεξεργάζονται και επαναχρησιμοποιούνται. Η έρευνα, η οποία χρησιμοποιείται από τον ΟΗΕ, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 48% ή 171,3 δισεκατομμύρια m³ λυμάτων ετησίως είτε δε συλλέγονται, είτε δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για την επίτευξη του SDG 6.3, ο οποίος στοχεύει στη μείωση, κατά το ήμισυ, του ποσοστού των ανεπεξέργαστων λυμάτων έως το 2030, οι αριθμοί αυτοί πρέπει να μειωθούν στο 24% και σε 85,65 δισεκατομμύρια m³.

Το 2022, η έκθεση της ΑΒΒ για την εξίσωση της ενεργειακής μετάβασης ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο η καλύτερη επεξεργασία των λυμάτων, μέσω μεγαλύτερης ενσωμάτωσης του αυτοματισμού και των ψηφιακών τεχνολογιών θα μπορούσε να ανακουφίσει την “πίεση” που ασκείται στις προμήθειες νερού:

  • Οι χώροι επεξεργασίας λυμάτων μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως και 2.000 τόνους ετησίως.
  • Με περισσότερες από 50.000 εγκαταστάσεις παγκοσμίως, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 100 εκατομμύρια τόνοι CO2 κάθε χρόνο.
  • Με την εφαρμογή ενός πακέτου αυτοματισμών και ψηφιακών λύσεων, οι εταιρείες ύδρευσης μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και να επιτύχουν ετήσια λειτουργική εξοικονόμηση έως και 1,2 εκατ. δολάρια ανά μονάδα.