Ευρωπαϊκή έρευνα για το Industry 4.0: Οι περισσότερες εταιρείες είναι α-κόμα στην εκκίνηση

    Από: Startup Team

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί σημαντικό νέο τις τελευταίες δεκαετίες, η εφαρμογή του «Industry 4.0» βρίσκεται ακόμα στην αρχή στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Μόνο κάτι λιγότερο από το ένα τέταρτο (23%) έχουν ξεκινήσει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγής τους. Επιπλέον, περισσότερες από τις μισές εταιρείες δεν έχουν καν αρχίσει να αναπτύσσουν στρατηγική ή σχέδιο δράσης για το «Industry 4.0». Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας έρευνας σε 1.452 υπεύθυνους σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες, η οποία διεξήχθη από το ινστιτούτο έρευνας αγοράς YouGov για λογαριασμό του Ερευνητικού Ινστιτούτου Handelsblatt και της TeamViewer.

Για τα περισσότερα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα, η έννοια του «Industry 4.0» περιγράφει μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων τους. Για τα τρία τέταρτα, περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογίας και δεδομένων για την ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας με επίκεντρο τις μηχανές, αλλά και τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την υποστήριξη των χειρωνακτικών διαδικασιών των εργαζομένων μέσω ψηφιακής τεχνολογίας. Πάνω από το 70% δήλωσε ότι αυτός ο μετασχηματισμός θα οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες εργασίας, περισσότερη ασφάλεια στο χώρο εργασίας και μια εντελώς διαφορετική εταιρική κουλτούρα

Σύμφωνα με την έρευνα, οι σημαντικότερες τεχνολογίες και μεγάλες τάσεις που θα οδηγήσουν την ψηφιοποίηση της παραγωγής των εταιρειών τους στο μέλλον είναι η Κυβερνοασφάλεια (27%), οι Ψηφιακές Πλατφόρμες (25%), το Internet of Things (25%) και οι Υπηρεσίες Cloud ( 24%). Αντίθετα, τα Chatbots (12%) και το Blockchain (12%) αναμένεται να διαδραματίσουν δευτερεύοντα ρόλο.

Οι περισσότεροι από όσους συμμετείχαν στην έρευνα συσχετίζουν τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή με αύξηση της αποτελεσματικότητας (82%). Άλλα αναμενόμενα πλεονεκτήματα είναι η βελτίωση της ποιότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης (81%), η μείωση του κόστους (81%) και η βελτίωση στην ασφάλεια όπως στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, την ασφάλεια κτιρίων και πληροφοριών (80%).

Αντίθετα, ο χρόνος και το κόστος (32%) είναι σήμερα το μεγαλύτερο ζήτημα για την ψηφιοποίηση της παραγωγής των εταιρειών τους. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι ανησυχίες για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων (28%) και την ασφάλεια δεδομένων (25%), καθώς και η ασυμβατότητα μεταξύ των υπαρχόντων μηχανημάτων και των νέων τεχνολογιών (26%). Από την άλλη πλευρά, μόνο λίγες εταιρείες βλέπουν την έλλειψη προσωπικού (16%), την έλλειψη αποδοχής από τους εργαζομένους (16%) ή την έλλειψη προτεραιότητας από τη διοίκηση (15%) ως τα κύρια εμπόδια στον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγής.

 

Τεράστιες δυνατότητες διαπιστώθηκαν για το IoT, το AR και το AI

Η έρευνα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες του Internet of Things (IoT), στις λύσεις Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) και της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την ψηφιοποίηση της παραγωγής. Σύμφωνα με την έρευνα, ένα μεγάλο ποσοστό των εταιρικών υπευθύνων λήψης αποφάσεων που ερωτήθηκαν βλέπουν πιθανές εφαρμογές για IoT (78%), AI (72%) και AR (70%) στην παραγωγή των δικών τους εταιρειών.

Για το Internet of Things (IoT), οι κύριες εφαρμογές στην παραγωγή αναμένεται να είναι η αυτοματοποίηση των συναλλαγών παραγγελιών (37%), η επικοινωνία μηχανής με μηχανή (33%), η προγνωστική ανάλυση (32%) και ο έλεγχος μηχανών εξ αποστάσεως (31%). Για την επαυξημένη πραγματικότητα (AR), οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων βλέπουν τις περισσότερες δυνατότητες στη διασφάλιση ποιότητας (38%), τη συναρμολόγηση, τη συντήρηση και επισκευή (36%) και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής (36%). Στην τεχνητή νοημοσύνη (Al), οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων βλέπουν πιθανές εφαρμογές στην παρακολούθηση της ποιότητας παραγωγής και στη διαχείριση απόδοσης (35%), στην πρόβλεψη σφαλμάτων και στην προγνωστική συντήρηση (31%), στην παρακολούθηση μέτρων ασφάλειας και συμμόρφωσης (31%) και στην πρόβλεψη ζήτησης και στον προγραμματισμό παραγωγής ( 31%).

Ο Jan Junker, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για Solution Sales & Delivery της TeamViewer αναφέρει: «Η έρευνα δείχνει δύο πράγματα που επιβεβαιώνουν και οι πελάτες μας: αφενός, ο δρόμος προς το Industry 4.0 είναι δύσκολος για πολλές εταιρείες, ειδικά για εκείνες που χρησιμοποιούν βαριά και ακριβά υλικά στην παραγωγή τους. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία έχει τεράστιο ενδιαφέρον να αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες που έχει να προσφέρει η ψηφιοποίηση της παραγωγής τους. Είναι υπέροχο να εξερευνούμε τις δυνατότητες των ενσωματωμένων συσκευών, της επαυξημένης πραγματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης μαζί με τους πελάτες μας και να τους υποστηρίζουμε ώστε να είναι οι επιχειρήσεις τους έτοιμες για το μέλλον».

 

Σχετικά με την έρευνα

Εκ μέρους της TeamViewer και του Ερευνητικού Ινστιτούτου Handelsblatt, το ινστιτούτο έρευνας αγοράς YouGov ερεύνησε συνολικά 1.452 εταιρικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε εταιρείες στις οποίες οι διαδικασίες παραγωγής διαδραματίζουν τουλάχιστον δευτερεύοντα επιχειρηματικό ρόλο. Τα θέματα της διαδικτυακής έρευνας ήταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός της παραγωγής (κατάσταση, προκλήσεις, στόχοι, προσέγγιση), οι μελλοντικές τεχνολογίες γενικότερα και συγκεκριμένα οι πιθανές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, τεχνητής νοημοσύνης και του IoT στον τομέα της παραγωγής. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 14 Νοεμβρίου σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες: Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο Η δημοσίευση με την πλήρη ανάλυση της έρευνας βρίσκεται εδώ.