H ανθεκτικότητα και η επέκταση των δικτύων, κορυφαία πρόκληση για τα telecoms

    Από: Startup Team

Η διατήρηση της ανθεκτικότητας των υποδομών και η επέκταση της κάλυψης των δικτύων, αναδύονται ως οι σημαντικότερες προκλήσεις για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους το 2021. Αν και οι εταιρείες του κλάδου ανταποκρίθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, στην αυξημένη ζήτηση δεδομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το στοίχημα των υποδομών και των δικτύων παραμένει κρίσιμο.

Η αρχική φάση των lockdown λόγω της πανδημίας, σε ολόκληρο τον κόσμο, προκάλεσε απότομη αύξηση της κίνησης δεδομένων στα δίκτυα, έως και 70%. Την περίοδο αυτή, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών επιτέλεσαν με επιτυχία έναν κοινωνικό ρόλο, παρέχοντας συνδεσιμότητα και επιτρέποντας την εξ αποστάσεως επικοινωνία, τη διατήρηση των κοινωνικών επαφών και την τηλεργασία.

Παρ’ όλα αυτά, οι εταιρείες του κλάδου θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να διατηρήσουν τη θετική αντίληψη των πελατών για τις υπηρεσίες, που λαμβάνουν σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι το 42% των καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι οι πάροχοι θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ποιότητα των ευρυζωνικών συνδέσεων. Επίσης, το 32% των καταναλωτών στις ΗΠΑ δηλώνει επιφυλακτικό ως προς την αξιοπιστία της σύνδεσης και την ταχύτητα του οικιακού του δικτύου, από τότε που ξεκίνησε η πανδημία.

Μετασχηματισμός

Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της ΕΥ (Top 10 risks in telecommunications 2020), η οποία αξιολογεί τους κορυφαίους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, η  αδυναμία κλιμάκωσης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης των κορυφαίων προκλήσεων. Η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει τα σχέδια των οργανισμών, με το 78% των εταιρειών τηλεπικοινωνιών να επαναξιολογεί ή να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προγραμμάτων αυτοματοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Επιπλέον, ως πρόσθετα εμπόδια στην υλοποίηση δράσεων μετασχηματισμού, καταγράφονται η ανεπάρκεια δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάλυση δεδομένων και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο μεταξύ, η αδυναμία επαρκούς αντιμετώπισης των συνεπειών των αναταραχών, που προκαλούνται από γεωπολιτικά γεγονότα, αλλά και από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, βρίσκεται στην ένατη θέση της κατάταξης, αποτελώντας, παράλληλα, τη βάση των υπόλοιπων προκλήσεων, που καταγράφει η έκθεση. Καθώς η εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τους διεθνείς εμπορικούς ανταγωνισμούς, υπάρχουν ανησυχίες ότι η ανάπτυξη των δικτύων και λύσεων 5G θα μπορούσε να καθυστερήσει, εξαιτίας ανάλογων θεμάτων στην προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού.

Άλλο ένα στοίχημα για τον κλάδο είναι ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από τις εταιρείες τεχνολογίας, που προσπαθούν να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στις αλυσίδες αξίας του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Αντίστοιχα, εντείνεται ο ανταγωνισμός από νεοεισερχόμενους παίκτες στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας που, στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς, προσφέρουν μειωμένες τιμές.

Γράφημα

Η εμπιστοσύνη στο 5G

Στην πέμπτη θέση της κατάταξης βρίσκονται οι κίνδυνοι, που συνδέονται με τις αυξανόμενες απαιτήσεις ως προς την προστασία της ιδιωτικότητας, την ασφάλεια δεδομένων και την εμπιστοσύνη. Λιγότεροι από τους μισούς καταναλωτές (47%) στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύουν ότι έχουν πλήρη έλεγχο των διαδικτυακών τους δεδομένων. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι αυξανόμενες αναφορές για ζητήματα απορρήτου, που σχετίζονται με εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και πλατφόρμες βιντεοκλήσεων.

Η μελέτη της EY υπογραμμίζει ότι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών τείνει να υποτιμά τη σχέση μεταξύ αύξησης της εμπιστοσύνης και αύξησης των εσόδων. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν οι μισές (46%) εταιρείες του κλάδου αντιλαμβάνονται την κυβερνοασφάλεια, όχι ως μια δράση που μπορούν να αναλάβουν προληπτικά, αλλά ως άσκηση συμμόρφωσης ή ως μέτρο, που προκύπτει αναγκαστικά έπειτα από σχετικά περιστατικά.

Την έβδομη θέση της κατάταξης καταλαμβάνει η αναποτελεσματική διείσδυση σε κάθετες κλαδικές αγορές και στον δημόσιο τομέα μέσω του 5G, κάτι που, ως επί το πλείστον, οφείλεται στον χαμηλό βαθμό ενημέρωσης γύρω από τα οφέλη του 5G. Το 80% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι πρέπει να διαμορφώσουν ένα πιο συνεκτικό σχέδιο γύρω από τη χρήση της τεχνολογίας 5G και την ανάπτυξη κλαδικών λύσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος .

Μεταξύ των 10 κορυφαίων προκλήσεων για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, περιλαμβάνονται, επίσης, η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του σκοπού του ανθρώπινου δυναμικού και επίτευξης συμμετοχικότητας (τρίτη θέση). Στην ίδια λίστα περιλαμβάνεται και η χαμηλή απόδοση των κεφαλαιουχικών δαπανών και των κερδών δικτύου (τέταρτη θέση), όπως και η διαχείριση των προσδοκιών των επενδυτών και των υπόλοιπων ενδιαφερομένων μερών (έκτη θέση).

Επίσης, στη λίστα των προκλήσεων για το 2021 περιλαμβάνεται η αδυναμία προσαρμογής σε ένα μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό τοπίο (όγδοη θέση), αλλά και η αποτυχία των εταιρειών να επωφεληθούν των αλλαγών, που συντελούνται στις δομές της αγοράς (δέκατη θέση).

Πηγή: Sepe.gr