H Visa και η Planeta Informatica φέρνουν τις ανέπαφες συναλλαγές στα ΜΜΜ

    Από: Startup Team

Η Visa και η Planeta Informatica ανακοίνωσαν το λανσάρισμα της νέας τεχνολογίας που επιτρέπει στους παρόχους Μέσων Μαζικής Μεταφοράς παγκοσμίως να εφαρμόσουν τις ανέπαφες συναλλαγές «ταχύτερα και ευκολότερα όπως ποτέ άλλοτε και με πολύ χαμηλότερο κόστος».

Η τεχνολογία της Visa, Secure Access Module (SAM) διευκολύνει τους οργανισμούς και τους παρόχους να ξεκινήσουν να προσφέρουν στους επιβάτες τη δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών με κάρτα, κινητό τηλέφωνο ή τη wearable συσκευή, χωρίς το κόστος της αντικατάστασης των σημερινών πυλών ή του τερματικού εξοπλισμού.

Οι ανέπαφες συναλλαγές, όπως αναφέρει η εταιρεία, «διαμορφώνουν το μέλλον της μαζικής μετακίνησης σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο, βοηθώντας τους επιβάτες να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο εξαλείφοντας την ανάγκη να παραμείνουν στην ουρά για να αγοράσουν ή να φορτώσουν ξανά ένα εισιτήριο. Για τους παρόχους που έχουν επενδύσει πρόσφατα σε νέες πύλες και τερματικό εξοπλισμό, η τεχνολογία Visa SAM μπορεί να είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για να προσφέρουν τα πλεονεκτήματα της εμπειρίας ανέπαφων συναλλαγών στον τομέα της μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της εμπειρίας του χρήστη, της αύξησης της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και της μείωσης των συνολικών εξόδων. Αντί να εγκαθιστούν νέες πύλες ή τερματικό εξοπλισμό, οι φορείς μπορούν να εγκαταστήσουν την τεχνολογική λύση της Visa, Secure Access Module (SAM), η οποία βασίζεται σε ασφαλή τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών EMV, απευθείας σε υπάρχοντα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά το κόστος και τον χρόνο εφαρμογής. Το Secure Access Module της Visa είναι η πρώτη τεχνολογία αυτής της κατηγορίας για τις υπηρεσίες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλους τους συνεργάτες της Visa Ready, καθιστώντας εύκολη την εγκατάσταση της από άλλες εταιρείες ώστε να την ενσωματώσουν στις υπηρεσίες τους».

“Πρόκειται για μια μετασχηματιστική εξέλιξη για τους φορείς δημόσιας μετακίνησης που επιθυμούν να βελτιώσουν τις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος, καταργώντας την ανάγκη για εισιτήρια και την ανανέωση/επαναφόρτιση των καρτών”, δήλωσε ο Nick Mackie, Global Head of Urban Mobility, για τη Visa. “Μέσα από τη συνεργασία μας με την Planeta Informatica, πρωτοπορούμε για να επιταχύνουμε τη μετάβαση στις ανέπαφες συναλλαγές στις μετακινήσεις, η διαδικασία προς τη μετάβαση αυτή εξελίσσεται στα-διακά και με ασφαλή τρόπο, παράλληλα με την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τους παρόχους καθώς καταργούμε τα εμπόδια για την αντικατάσταση, ενδεχομένως, χιλιάδων συστημάτων επικύρωσης εισιτηρίων.”

“Η νέα τεχνολογία Visa SAM συνδυάζει τα 15 χρόνια εμπειρίας μας στις δημόσιες συγκοινωνίες με το πλαίσιο Mass Transit Transaction (MTT) ένα καινοτόμο πλαίσιο πληρωμών που λανσάρισε η Visa το 2017. Εργαστήκαμε επιμελώς με τη Vi-sa για να κατασκευάσουμε την καλύτερη τεχνολογική λύση προσθέτοντας τη δυνατότητα αποδοχής ανέπαφων συναλλαγών (EMV contactless), πάνω στα υπάρχοντα συστήματα πληρωμών χωρίς να είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί η υ-ποδομή των ηλεκτρικών εισιτηρίων. Δήλωσε ο Artur Costa, CEO της Planeta Informática.

Στην παγκόσμια μελέτη που ανατέθηκε από την Visa, με θέμα “Το μέλλον των μεταφορών: Η μετακίνηση στην εποχή των μεγαλουπόλεων”, η Visa διαπί-στωσε ότι η πολυπλοκότητα της πληρωμής είναι συχνά ένα σημείο απογοήτευ-σης μεταξύ των ατόμων που μετακινούνται με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σήμε-ρα, λύσεις όπως οι ανέπαφες συναλλαγές οι οποίες κάνουν τις πληρωμές ευκο-λότερες, θα μπορούσαν να συμβάλουν καίρια στην αύξηση των μετακινήσεων και της ικανοποίησης των επιβατών μελλοντικά. Οι επιβάτες ανέφεραν ότι η μέση χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα αυξανόταν κατά 27% εάν ήταν ευκολότερος ο τρόπος πληρωμής, ενώ το 47% δήλωσε ότι η ανάγκη απόκτησης διαφορετικών εισιτηρίων για τα διαφορετικά μέσα μετακίνησης είναι ένα ζήτημα.

Μόνο το προηγούμενο έτος, η Visa βοήθησε να λανσαριστούν λύσεις ανέπαφων συναλλαγών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε 20 πόλεις σε 12 χώρες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 150 έργα. Η Visa και η Planeta Informatica συνεργάζονται με την Ingenico Group για την υλοποίηση του Visa SAM στο πλαίσιο της έναρξης της υπηρεσίας ανέπαφων συναλλαγών στο Μετρό του Rio στα τέλη Απριλίου.

«Η Ingenico χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας του Visa Secure Access Module από την Planeta και τη Visa, χτίζοντας πάνω στα υπάρχοντα ανέπαφα τερματικά της Ingenico. Αυτό αντικατοπτρίζει την ποικιλία λύσεων στον τομέα των πληρω-μών των παρόχων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που ξεκινούν από συστήματα πληρωμών και φτάνουν στις πιο ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν τις εξατομικευμένες πύλες πληρωμών (dedicated gateways) με δυνατότητες επέκτα-σης» δήλωσε ο Venceslas Cartier, Enterprise Retail Head of Transportation at Ingenico Group. «Προσβλέπουμε στη συνεχή συνεργασία μας με την Planeta και τη Visa, η οποία θα συνεπάγεται και την παροχή τερματικών ανοιχτών πλη-ρωμών τελευταίας γενιάς, να βελτιώσουν τις μετακινήσεις των επιβατών».

Πηγή: Epixeiro.gr