Η Advent Technologies & η Vantage Towers Ελλάδας ανακοινώνουν ένα πιλοτικό έργο με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

    Από: Startup Team

 Η Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) (“Advent”), ηγέτης στον χώρο της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου και υδρογόνου, ξεκίνησε ένα πιλοτικό έργο με την Vantage Towers Ελλάδας (“Vantage Towers”) με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσα από την αντικατάσταση των γεννητριών ντίζελ με κυψέλες καυσίμου (fuel cells).  Η Vantage Towers Ελλάδας είναι η μεγαλύτερη και μοναδική ανεξάρτητη εταιρεία παθητικών υποδομών στην Ελλάδα, λειτουργώντας σε περισσότερα από 5.250 σημεία για τη Vodafone Ελλάδας και τη Wind Hellas. Αντικαθιστώντας τις γεννήτριες ντίζελ με κυψέλες καυσίμου (fuel cells) σε μη μόνιμες εγκαταστάσεις που δεν είναι συνδεδεμένες με το ηλεκτρικό δίκτυο, καθίσταται δυνατή η τροφοδότησή τους με ηλεκτρική ενέργεια ακόμη πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου, η Vantage Towers Ελλάδας, θυγατρική του Ομίλου Vantage Towers, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες παθητικών υποδομών της Ευρώπης, θα διερευνήσει τη δυνατότητα εφαρμογής των συστημάτων κυψελών καυσίμου της Advent που λειτουργούν με βιομεθανόλη ως εφεδρικές και κύριες πηγές ενέργειας για τους σταθμούς βάσης της. Αυτή η νέα συνεργασία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη συνολική στρατηγική της Vantage Towers, η οποία στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης ψηφιοποίησης στην Ευρώπη μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα σε όλο το δίκτυό της με τη χρήση λύσεων καθαρής ενέργειας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου στην Ελλάδα, η Advent και η Vantage Towers θα εξετάσουν το ενδεχόμενο ευρύτερων συνεργασιών.

Η υγρή βιομεθανόλη ως φορέας υδρογόνου επιτρέπει ευκολότερη μεταφορά, εφοδιασμό και αποθήκευση σε σύγκριση με το αέριο υδρογόνο και ενισχύει την ασφάλεια των λειτουργιών επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μείωση των εκπομπών CO2 κατά περισσότερο από 80% σε σύγκριση με τις γεννήτριες ντίζελ.  Τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης των κυψελών καυσίμου (fuel cells) της Advent που λειτουργούν με μεθανόλη περιλαμβάνουν:
•    Σημαντικά λιγότερες εκπομπές CO2 και θορύβου σε σύγκριση με τις συμβατικές γεννήτριες
•    Μηδενικές εκπομπές NOx ή SOx
•    Κατάληψη μικρότερου χώρου
•    Μεγάλη διάρκεια ζωής
•    Χαμηλά κόστη συντήρησης

Επιπλέον, οι κυψέλες καυσίμου (fuel cells) της Advent μπορούν να λειτουργούν σε μια σειρά συνθηκών, όπως οι καιρικές μεταβολές, οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20 ° C έως και + 50 ° C και σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία  και μόλυνση.  Η Advent έχει ήδη εγκαταστήσει περίπου 500 συστήματα κυψελών καυσίμου (fuel cells), τύπου Serene, που λειτουργούν με μεθανόλη στην ασιατική αγορά, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως ως εφεδρική και κύρια πηγή ενέργειας για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

 Ο Αθανάσιος ΈξαρχοςΠρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Vantage Towers Eλλάδας, δήλωσε: «Λειτουργώντας σε περισσότερα από 5.250 σημεία στην Ελλάδα και διευρύνοντας συνεχώς την παρουσία μας, στη Vantage Towers εργαζόμαστε καθημερινά για να συνδέσουμε ανθρώπους, επιχειρήσεις και συσκευές σε ελληνικές πόλεις, νησιά και αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας σημαντικά σε μια καλύτερα συνδεδεμένη Ευρώπη. Η Vantage Towers ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη χρήση κυψελών καυσίμου (fuel cells) για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ως εφεδρική και κύρια πηγή ενέργειας.  Προσβλέπουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του πιλοτικού έργου και στη συνέχιση της συνεργασίας μας με την Advent, καθώς θα ενισχύσει περαιτέρω τον στόχο του Ομίλου να συνεχίσει να υποστηρίζει τους συνεργάτες της μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας στην μείωση των εκπομπών του άνθρακα και την επίτευξη των κλιματικών τους στόχων».

 Ο Δρ. Βασίλης Γρηγορίου, Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Advent Technologies, σχολίασε: «Ανεξάρτητα από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην τοποθεσία εγκατάστασης, πιστεύω ακράδαντα ότι οι κυψέλες καυσίμου (fuel cells) είναι η καταλληλότερη λύση όταν υπάρχει ανάγκη για αδιάλειπτη και βιώσιμη εφεδρική ενέργεια, ιδιαίτερα σε σημεία που δεν εξυπηρετεί το ηλεκτρικό δίκτυο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Vantage Towers Eλλάδας αναγνώρισε τις μεγάλες δυνατότητες που διαθέτουν οι κυψέλες καυσίμου (fuel cells) της Advent που λειτουργούν με βιομεθανόλη για την μείωση των εκπομπών του άνθρακα στις δραστηριότητές τους.  Ελπίζουμε πραγματικά ότι αυτή είναι η αρχή μιας μακράς και γόνιμης συνεργασίας που θα μας επιτρέψει να ηγηθούμε στη μείωση από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη».