Η Ακαδημία Δικτύωσης του AfriConEU είναι γεγονός

    Από: Startup Team

Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από την έναρξη του έργου  AfriConEU, που δημιουργήθηκε με βάση τις κοινές ανάγκες της αγοράς εργασίας και με σκοπό την συνεργασία ταλαντούχων ανθρώπων στην Ευρώπη και την Αφρική. H Ακαδημία Δικτύωσης του AfriConEU είναι ένας καινοτόμος μηχανισμός για τη σύνδεση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εμπειριών και πόρων μεταξύ Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας στην Αφρική και μεταξύ Κέντρων Ψηφιακής Καινοτομίας στην Αφρική και στην ΕΕ, με έναν ολοκληρωμένο, αναπαράξιμο και αυτοσυντηρούμενο τρόπο.

Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις μεταξύ των εταίρων και προσεκτικό σχεδιασμό, η Ακαδημία ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 13 Μαίου 2022, με την διοργάνωση του πρώτου εργαστηρίου δικτύωσης κι ανταλλαγής γνώσεων, το οποίο έλαβε χώρα στην Τανζανία, στα πλαίσια της Εβδομάδας Καινοτομίας της Τανζανίας που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ψηφιακής  Καινοτομίας Buni. Ένα διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Στρατηγική και πόροι στρατηγικής-Ψηφιακοί Κόμβοι Καινοτομίας» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας ΙTC ακολούθησε  το πρώτο εργαστήριο.

Μια σειρά  εργαστηρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων καθώς και masterclasses με διάφορες θεματικές θα λάβουν χώρα τους επόμενους μήνες. Μέσα στο καλοκαίρι, το μήνα Ιούνιο και Ιούλιο έχουν προγραμματιστεί συνολικά επτά διαδικτυακά σεμινάρια και masterclasses με θεματικές όπως τη συμπερίληψη  στην καινοτομία καθώς και επιχειρηματικό μοντέλο για Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας.

Μία σημαντική διοργάνωση στα πλαίσια του AfriConEU είναι η διοργάνωση του International Brokerage Event  στην Μπολόνια της Ιταλίας, τον Οκτώβρη του  2022, από τη dpixel. Θα είναι μια μεγάλη διοργάνωση στα πλαίσια της οποίας θα διοργανωθούν διαδραστικές συναντήσεις κι ομιλίες καθώς στοχεύει στην ενημέρωση και τη δικτύωση ατόμων και φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ψηφιακής καινοτομίας αλλά και σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις και οι θεματικές του International Brokerage Event, απευθύνονται σε ευρωπαϊκές και αφρικανικές νεοφυείς επιχειρήσεις, στους επικεφαλείς  κέντρων ψηφιακής καινοτομίας, σε επενδυτές καθώς και σε άλλους/ες   υποστηρικτές της καινοτομίας.

Η Ακαδημία σχεδιάστηκε στα πλαίσια του έργου AfriConEU που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη Συμφωνία Επιχορήγησης υπ’ αριθμόν 101016687.Το έργο ξεκίνησε την υλοποίηση την 1η Φεβρουαρίου 2021 και θα διαρκέσει για 36 μήνες έως τις 31 Ιανουαρίου 2024.