Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει τον δρόμο για τα …ρομπότ

    Από: Startup Team

Τον δρόμο προς μία εποχή, όπου τα αυτόνομα μηχανήματα και τα συνεργατικά ρομπότ θα έχουν ενταχθεί στην καθημερινότητα μιας σειρά παραγωγικών κλάδων, στρώνει η Ευρώπη. Με δεδομένη τη σταδιακή είσοδο των ρομπότ ή των αυτόνομων μηχανημάτων στην παραγωγική διαδικασία, η Ε.Ε. εισάγει κανόνες για την ασφαλή χρήση τους.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προσαρμόζει τους κανόνες για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων κινδύνων, που θέτουν οι νέες τεχνολογίες στα μηχανολογικά προϊόντα και διασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό τους. Θα διασφαλίσει ότι τα προηγμένα μηχανήματα, όπως τα αυτόνομα μηχανήματα ή τα συνεργατικά ρομπότ, μπορούν να διατεθούν με ασφάλεια στην αγορά της Ε.Ε.

Οι κανόνες εισάγουν νέες απαιτήσεις ασφάλειας για τα αυτόνομα μηχανήματα, τη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής και για πρώτη φορά, την ασφαλή χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στα μηχανήματα. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μηχανολογικά προϊόντα τηρούν πλήρως τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, που ορίζονται στον κανονισμό.

Έξι κατηγορίες μηχανημάτων θα υπόκεινται σε υποχρεωτική πιστοποίηση από τρίτους. Ο κανονισμός καλύπτει τα μηχανολογικά καταναλωτικά προϊόντα και τα βιομηχανικά μηχανήματα, από βαρέα επαγγελματικά κατασκευαστικά μηχανήματα έως ολόκληρες γραμμές βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και εξαιρετικά ψηφιοποιημένα προϊόντα, όπως ρομπότ ή εκτυπωτές 3D για μεταποίηση.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο sepe.gr