Η Ευρώπη επενδύει €62 εκατ. στο CleanTech

    Από: Startup Team

Τον τομέα της καθαρής τεχνολογίας (CleanTech) συνεχίζει να τοποθετεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της η Ευρώπη, αυξάνοντας τις σχετικές επενδύσεις. Η Ε.Ε. επενδύει πάνω από €62 εκατ. σε 17 καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας μικρής κλίμακας με έναν τέταρτο γύρο επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας της Ε.Ε.

Οι επιχορηγήσεις, που διατίθενται, συμβάλλουν στην εισαγωγή πρωτοποριακών τεχνολογιών στην αγορά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το υδρογόνο και την αποθήκευση ενέργειας. Αυτό θα επιταχύνει τη μετάβαση της Ευρώπης σε καθαρές μορφές ενέργειας και την απαλλαγή της από τις ανθρακούχες εκπομπές, σε μεγάλη γεωγραφική έκταση και σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών τομέων.

Τα επιλεγμένα έργα βρίσκονται σε έντεκα κράτη-μέλη της Ε.Ε.: Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ισπανία και, για πρώτη φορά, Τσεχία, Κύπρος, Λιθουανία και Σλοβενία. Στους τομείς, που καλύπτονται, περιλαμβάνονται η παραγωγή πράσινου υδρογόνου, η αιολική ενέργεια και η υαλουργία.

Επιχορηγήσεις

Καθένα από τα 17 έργα θα λάβει επιχορήγηση μεταξύ €2,5 εκατ. και €7,5 εκατ., η οποία θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα από την εμπορία εκπομπών. Τα έργα αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες βάσει της ικανότητας τους να μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις τεχνολογίες, που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα και να καινοτομούν πέρα από τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, ενώ βρίσκονταν σε επαρκές επίπεδο ωρίμανσης για υλοποίηση.

Άλλα κριτήρια επιλογής περιλάμβαναν τις δυνατότητες κλιμάκωσης, καθώς και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των έργων.

Επιπλέον, ένας μικρός αριθμός έργων, που είναι πολλά υποσχόμενα, αλλά δεν είναι ακόμα αρκετά ώριμα για επιχορήγηση, θα αξιολογηθούν ενόψει της ενδεχόμενης χορήγησης βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανάπτυξή τους. Τα έργα αυτά θα ανακοινωθούν κατά το 2ο τρίμηνο του 2023.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο sepe.gr