Η πανδημία επιταχύνει την υιοθέτηση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις

    Από: Startup Team

Ραγδαία επιτάχυνση του ρυθμού υιοθέτησης και ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στις εταιρικές δομές των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, επέφερε η πανδημία του νέου κορωνοϊού. Η εμπειρία του COVID-19 μετέβαλε δραστικά, μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, τη σχέση επιχειρήσεων, εργαζομένων και καταναλωτών με την ψηφιακή τεχνολογία.

Πλέον, το 82% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι η υιοθέτηση της τεχνολογίας θα επιταχυνθεί τα επόμενα τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα του COVID-19. Επιπλέον, περισσότερες από μία στις δύο εταιρείες (το 55%) σχεδιάζει να βελτιώσει την ψηφιακή πρόσβαση των πελατών και να κινηθεί στη λογική του ηλεκτρονικού εμπορίου βραχυπρόθεσμα.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι θα επιταχύνουν τις επενδύσεις στους κλάδους των “έξυπνων” αυτοματισμών και της ρομποτικής αυτοματοποίησης των διαδικασιών. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τόσο στην παραγωγή, όσο και στις υπηρεσίες, όπως στα τμήματα πληροφορικής, ανθρώπινου δυναμικού και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το ΕΥ European Investment Monitor για το 2019, το 19% των επενδύσεων στην Ευρώπη κατευθύνθηκε στην ψηφιακή τεχνολογία, δημιουργώντας το 15% των νέων θέσεων εργασίας. Αν συνυπολογίσει κανείς και τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, τομέα που σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ψηφιακή τεχνολογία, το ποσοστό των επενδύσεων φθάνει το 31% και των θέσεων εργασίας το 24%.

Η τεχνολογία φέρνει ανάπτυξη
Συγχρόνως, σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα της ΕΥ, ένας στους τρεις επενδυτές (35%) εκτιμά ότι η ψηφιακή οικονομία θα αποτελέσει βασικό κλάδο, που θα φέρει την ανάπτυξη στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

“Η ψηφιακή ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υποδομών και δεξιοτήτων και ενός δυναμικού οικοσυστήματος εταιρειών τεχνολογίας, είχε αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως το σημαντικότερο στοιχείο ελκυστικότητας μιας χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Στα επόμενα χρόνια, το στοιχείο αυτό θα μετατραπεί από δυνητική επιλογή σε απαραίτητη συνθήκη”, διαπιστώνει η μελέτη EY Attractiveness Survey Europe 2020.

Εφοδιαστική αλυσίδα
Ένας από τους τομείς λειτουργίας των επιχειρήσεων, που διαταράχθηκε συθέμελα από την πανδημία του COVID-19, είναι αυτός που συνδέεται με την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς η κρίση ανέδειξε την πιεστική ανάγκη για ευελιξία και ανθεκτικότητα. Η ψηφιακή τεχνολογία δείχνει να είναι η απάντηση και σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της μελέτης της ΕΥ.

Η πανδημία, σε συνδυασμό με τις εντεινόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, ευαισθητοποίησε το σύνολο των επιχειρήσεων ως προς την ανάγκη οικοδόμησης πιο ευέλικτων, διαφοροποιημένων και ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τρεις είναι οι κυρίαρχες τάσεις: μετακίνηση των αλυσίδων εφοδιασμού προς χώρες χαμηλού κόστους στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Αφρική (83%), μετάβαση σε ευέλικτα σχήματα προσθετικής παραγωγής, όπως οι τρισδιάστατες (3D) εκτυπώσεις (77%), και μείωση της εξάρτησης από μία αποκλειστική ή κυρίαρχη χώρα εφοδιασμού (61%).

Πηγή: Sepe.gr