ΙΑΒ ΗELLAS: Ενεργοποιούνται τα Task Forces

    Από: Startup Team

Οι Επιτροπές μελών είναι ομάδες εργασίας που θα εργαστούν προκειμένου να αναπτύξουν λύσεις που αναλύουν και βελτιώνουν το οικοσύστημα της ψηφιακής διαφήμισης & marketing. Έχουν δεδομένο έργο και διάρκεια, λειτουργούν με σκοπό τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ώστε να παραχθεί μια μελέτη χρήσιμη για τον οργανισμό και κυρίως για τα μέλη και όλο το ψηφιακό οικοσύστημα.

Οι τέσσερεις επιτροπές ξεκινούν άμεσα με σημαντικά στελέχη, experts της ψηφιακής αγοράς, να έχουν αναλάβει ως επικεφαλής, να επανδρώσουν την κάθε ομάδα και να προωθήσουν το έργο που έχουν αναλάβει.

Tech Lab

Επιτροπή που επικεντρώνεται στη βελτίωση της αλυσίδας ψηφιακής διαφήμισης, στις μετρήσεις και στις εμπειρίες των καταναλωτών, προάγοντας την υπεύθυνη χρήση των δεδομένων.

Το έργο του περιλαμβάνει το πρωτόκολλο υποβολής προσφορών σε πραγματικό χρόνο OpenRTB, προδιαγραφές anti-fraud ads.txt, Open Measurement SDK για προβολή και επαλήθευση, προδιαγραφές βίντεο VAST και υπηρεσία ταυτότητας Digi Trust.

Επικεφαλής είναι ο Βασίλης Τζανακάκης/ Open TV

Εκπαίδευση

H επιτροπή αυτή έχει σαν στόχο να ενεργοποιήσει όλα τα assets του ΙΑΒ προκειμένου να δημιουργήσει το πλαίσιο εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επαγγελματιών που χρειάζεται η αγορά μας. Αρχικά σχεδιάζεται η συνέχιση του DIMAQ και η δημιουργία ειδικών σεμιναρίων για εταιρίες μέλη, ή μη μέλη με θέματα Digital Marketing.

Επικεφαλής είναι ο Κωνσταντίνος Δανιάς/ Upfield Hellas

Automation

Συμβουλευτική επιτροπή αφιερωμένη στον να διερευνήσει και εντοπίσει τις  βέλτιστες  πρακτικές για την εφαρμογή εργαλείων και δεδομένων στην αυτοματοποιημένη αγορά. Διαμορφώνει την θέση του IAB Hellas για την αυτοματοποίηση συγκεντρώνοντας γνώση για την Ελληνική αγορά  καθώς και για την διεθνή αποτελώντας ένα σημείο αναφοράς για όλα τα μέλη.

Στόχος η ανάπτυξη της αυτοματοποίησης με την ενημέρωση και  υιοθέτηση  των καλύτερων πρακτικών και παράλληλα ο σεβασμός στην εμπειρία χρήστη

Επικεφαλής είναι η Βάσω Φραγκούδη/ Starlink Publicis One

Better Ads

Επικεντρώνεται σε θέματα ad blocking και formats και στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών όταν έρχονται σε επαφή με ψηφιακές διαφημίσεις.  Είναι απαραίτητο να γίνουν ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τις λύσεις και τις πρακτικές που υιοθετούνται παγκόσμια, καθώς και να σχεδιαστούν επικοινωνιακές ενέργειες ενημέρωσης του κοινού.

Επικεφαλής είναι ο Παύλος Λινός / Exit Bee.

Στα πλαίσια της έναρξης των Task Forces, ο Ανδρέας Στάιος Πρόεδρος του ΙΑΒ Hellas, δήλωσε:

«Τα μέλη της Διοικούσας και εγώ προσωπικά, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με την ενεργοποίηση των task Forces και με τη θετική ανταπόκριση που είχε η πρόταση μας από τους τέσσερεις επικεφαλής. Ήταν βασική μας δέσμευση η δραστηριοποίηση των μελών και την υλοποιούμε προς όφελος της αγοράς. Η θεματολογία όλων των επιτροπών είναι πολύ επίκαιρη, αφορά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του ψηφιακού οικοσυστήματος και θέλω να τους ευχαριστήσω για τη στήριξή τους και είμαι σίγουρος ότι η εμπειρία και η γνώση τους θα φέρει άριστα και ιδιαίτερα χρήσιμα αποτελέσματα.»