Με σύνθημα ‘κανένας δε μένει πίσω’ το ευρωπαϊκό έργο XGAIN θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα στις αγροτικές περιοχές

    Από: Startup Team

Συντονίζει το ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ

Ενώ η ψηφιοποίηση και οι τεχνολογίες δικτύων εξελίσσονται ραγδαία και οι αστικές περιοχές είναι σε θέση να απολαμβάνουν τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού, δεν ισχύει το ίδιο και για πολλές από τις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης. Η έλλειψη τεχνολογικών υποδομών σε συνδυασμό με προβλήματα ψηφιακής πρόσβασης και συνδεσιμότητας, τείνουν να δημιουργήσουν συνθήκες «ψηφιακού αποκλεισμού» για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που διαμένει σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Ειδικά η πανδημία ανέδειξε τις ανισότητες αυτές και η ανάγκη για αύξηση της συνδεσιμότητας στις αγροτικές περιοχές είναι πλέον επιτακτική. Το νέο Ευρωπαϊκό έργο XGAIN, που συντονίζει η ελληνική πλευρά και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ, έρχεται να σχεδιάσει λύσεις για να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα που δημιουργεί η έλλειψη τεχνολογικών υποδομών και κατ’ επέκταση η μειωμένη συμμετοχή των αγροτικών περιοχών στο παγκόσμιο ψηφιακό γίγνεσθαι, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες τεχνικό-οικονομικές συνθήκες για ψηφιακές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, με τρόπο βιώσιμο και ισορροπημένο.

Στο XGAIN, που ξεκίνησε πρόσφατα, 17 εταίροι από 12 διαφορετικές χώρες – ανάμεσα τους μεγάλες εταιρείες πληροφορικής και ακαδημαϊκά ιδρύματα ανά την Ευρώπη – υπό τον συντονισμό της ομάδας I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αξιολογήσουν, εξερευνήσουν και αξιοποιήσουν εναλλακτικούς τρόπους ψηφιακής συνδεσιμότητας, με γνώμονα πάντα τις πραγματικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, εφαρμόζοντας μια γκάμα τεχνολογικών λύσεων σε ένα ευρύ φάσμα γεωγραφικών περιοχών (καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βοσκοτόπια απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, παράκτιες εκτάσεις κ.α.) και τομέων (κτηνοτροφία, γεωργία, υγεία, αλιεία κ.α.).  Με μέλημα τη διερεύνηση αναγκών και βελτίωση των επιλογών πρόσβασης, συνδεσιμότητας και ευημερίας για τους κάτοικους των αγροτικών περιοχών, οι πιλότοι που θα λάβουν χώρα επιχειρούν να καλύψουν όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας των πολιτών: από την εργασία και την εκπαίδευση μέχρι και την υγεία.

Μάλιστα, ο πιλότος που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στην Κεντρική Μακεδονία, θα εξετάσει κατά πόσο ‘ρομπότ’ είναι δυνατό να αναλάβουν τη φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, και θα μελετήσει ποια είναι τα απαραίτητα βήματα ώστε να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες που θα κάνουν εφικτή μια τέτοια υπόθεση στο μέλλον.

“Με σύνθημα ‘κανένας δε μένει πίσω’, μέσα στα επόμενα 3 χρόνια επιδιώκουμε να επιταχύνουμε την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού σε αγροτικές περιοχές της Ευρώπης. To EΠΙΣΕΥ έχει την τιμή να είναι συντονιστής του φιλόδοξου αυτού έργου, που θα αποτελέσει ορόσημο όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στην εγχώρια προσπάθεια μας να ενισχύσουμε τεχνολογικά την περιφέρεια. Ενδυναμώνοντας ψηφιακά τις αγροτικές περιοχές εξασφαλίζουμε ότι όλοι συμμετέχουν ισάξια και απολαμβάνουν τα οφέλη και τις ευκαιρίες της ψηφιοποίησης. Είναι μια διαδικασία απαραίτητη με έντονες αναπτυξιακές διαστάσεις για το σύνολο της κοινωνίας’ δηλώνει ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ και συντονιστής του έργου.

Το έργο θα υποστηρίξει παρεμβάσεις και αναπτυξιακές δράσεις που αφορούν τις διαδικτυακές υποδομές σε συγκεκριμένες περιοχές και θα συμβάλει στη διαμόρφωση του κόστους των υπηρεσιών συνδεσιμότητας για τις περιοχές αυτές. Ωστόσο, το XGain δεν περιορίζεται εκεί, αλλά βασική του φιλοδοξία είναι η συλλογή όλων των επιμέρους παραμέτρων που συντελούν στην «Αγροτική Ψηφιακή Συνδεσιμότητα» σε μια διαδικτυακή Ψηφιακή Πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι, με εύκολο και κατανοητό τρόπο, θα μπορούν να επιλέγουν, με βάση τις δικές τους ανάγκες συνδεσιμότητας, τομέα ενδιαφέροντος, είδος υπηρεσίας, συνδεσιμότητας κ.α. Η ψηφιακή πλατφόρμα που θα αναπτύξει το έργο, έχει στόχο να συνδυάσει τις παραπάνω ανάγκες με ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα, προκειμένου να δημιουργήσει τις βέλτιστες προτάσεις συνδεσιμότητας, με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα.

Από την ελληνική πλευρά συμμετέχουν ακόμα οι εταιρείες InCites Consulting, RAINNO και INTRACOM TELECOM. Η ερευνητική ομάδα I-SENSE Group κατέχει το ρόλο του συντονιστή του έργου, ενώ παράλληλα ηγείται των δραστηριοτήτων σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων των δεικτών απόδοσης του έργου, αλλά και την ανάπτυξη των κατάλληλων αλγορίθμων που θα οδηγήσουν στη βέλτιστη τοποθέτηση των τεχνολογικών λύσεων. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης λύσης συνδεσιμότητας για το ελληνικό Living Lab, το οποίο θα περιλαμβάνει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 5G για ενοποίηση και επικύρωση συστημάτων και τη μεθοδική αξιολόγησή τους.