Μια εφαρμογή για τις μεταφορικές εταιρείες μπορεί να πάει πιο γρήγορα το δέμα στον προορισμό του!

    Από: Startup Team

Υπηρεσίες διανομής φορτίου με πρακτικά μηδενικό κόστος προμήθειας λογισμικών, ώστε να ενισχυθούν έναντι του ανταγωνισμού, προσφέρει στους μικρομεσαίους διανομείς, η Εθνική Ερευνητική Υποδομή EN.I.R.I.S.S.T,  η οποία συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στο πλαίσιο της EN.I.R.I.S.S.T. δημιουργήθηκαν υπηρεσίες με στόχο, αφενός την παροχή επεξεργασμένης πληροφορίας εφοδιαστικής και αφετέρου τη διάθεση εργαλείων λογισμικού υποβοήθησης  των υπηρεσιών διανομής φορτίου σε αστικό και περιαστικό ιστό.

Οι υπηρεσίες πληροφόρησης όσο και οι υπηρεσίες υποβοήθησης διανομής φορτίου σε αστικό και περιαστικό ιστό, διατίθενται σε ειδική ενότητα στην τρίτη (Χερσαίων και Διατροπικών Μεταφορών)  από τις έξι συνολικά πλατφόρμες της υποδομής EN.I.R.I.S.S.T.

 

Πώς ένα λογισμικό κάνει τις μεταφορές φορτίου πιο απλές και γρήγορες

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής ήταν η απόδοση μιας απλής στη χρήση, όμως πλήρως  ολοκληρωμένης, πλατφόρμας υποστήριξης μεταφορών φορτίων στους μικρούς και μεσαίους μεταφορείς last-mile φορτίου η οποία θα τους εξασφαλίζει απολύτως ισότιμους όρους ανταγωνισμού με οποιαδήποτε μεγάλης τάξης – κυρίως του εξωτερικού – εταιρεία μεταφοράς φορτίου.

Το λογισμικό που παρήχθη στο πλαίσιο της υποδομής, διαθέτει μια σειρά από χαρακτηριστικά τέτοια που κάνουν ελκυστική τη χρήση του. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: α) είναι απολύτως μηδενικής χρέωσης για τους χρήστες του (το μόνο κόστος θα είναι από την προαιρετική χρήση SMS για την υπηρεσία proof of delivery και εκτιμάται σε 3.5 ή 7 λεπτά του ευρώ για μονόδρομο ή αμφίδρομο proof of delivery ανά σημείο παράδοσης), β) είναι μηδενικής απαίτησης για αγορά οποιουδήποτε εξοπλισμού από την μεταφορική εταιρεία γ) είναι αρκετό απλό και με μικρή καμπύλη μάθησης (λίγες ώρες δοκιμών), γ) βασίζεται στη χρήση αναβαθμισμένων και ελεύθερων αλγοριθμικών σχημάτων ανοιχτού κώδικα από την εταιρεία Google, δ) είναι ανοιχτού κώδικα σε όλα τα υπό-συστατικά του έτσι ώστε κάθε μικρή – μεσαία μεταφορική εταιρεία να ενσωματώνει νέες λειτουργικότητες του άμεσου ενδιαφέροντος της. Ήδη, μάλιστα, έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιείται από εταιρικά σχήματα μεταφοράς φορτίου.

 

Σημαντικό το αποτύπωμα των logistics στην οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας

Όπως αναφέρει ο δρ Αθανάσιος Λόης, ερευνητής στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος είχε τη συν-εποπτεία της συγκεκριμένης ενέργειας για την  EN.I.R.I.S.S.T, «η εφοδιαστική αλυσίδα – αποθήκευση, μεταφορά, διανομή – αποτελεί τη βασική υποστηρικτική δομή της οικονομικής δραστηριότητας ενός κράτους.  Την εφοδιαστική αλυσίδα μπορούμε να την αντιληφθούμε ως ένα πολύπλοκο οικοσύστημα υπηρεσιών και πληροφορίας. Έτσι για παράδειγμα για κρατικούς φορείς (ή και μεγάλες εταιρείες 4PL-Fourth Party logistics) η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί πηγή μάστευσης εξαιρετικά χρήσιμης πληροφορίας για την διαμόρφωση αντίστοιχων πολιτικών και υπηρεσιών, ενώ για τους πρωτογενώς ενεργητικά εμπλεκόμενους σε αυτή (εταιρείες μεταφορών, πολίτες κλπ.) αποτελεί πεδίο παροχής και λήψης υπηρεσιών».

 

Πού αξιοποιούνται οι πληροφορίες

Οι υπηρεσίες πληροφόρησης απευθύνονται σε πολιτειακούς φορείς, ακαδημαϊκές οντότητες, σε μεγάλα εταιρικά σχήματα διαχείρισης και σχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδων (4PL) αλλά και σε ιδιώτες εν γένει που επιθυμούν πιο επισταμένη πληροφόρηση για τη λειτουργία της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Ειδικότερα, οι πληροφορίες που μπορούν να συγκεντρωθούν και να παραχθούν είναι:

α) κόστη  μεταφοράς φορτίου με συνδυαστική χρήση σιδηροδρόμου και φορτηγού για μεταφορές containers(εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία για εταιρικά σχήματα 4PL)

β) Στατιστικά σιδηροδρομικής μεταφοράς φορτίου, στατιστικά οδικής μεταφοράς φορτίου.  Αυτή η πληροφορία μπορεί να αξιοποιηθεί από πολιτειακούς φορείς, όπως το υπουργείο μεταφορών, για την δημιουργία στρατηγικής και πολιτικών εφαρμογής στον μελλοντικό σχεδιασμό της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας υπηρεσιών μεταφοράς επί της ελληνικής επικράτειας. Για παράδειγμα, επιδότηση (της σημαντικά οικολογικά φιλικότερης) σιδηροδρομικής μεταφοράς φορτίου μεγάλων αποστάσεων, έναντι των αντίστοιχων οδικών μεταφορών φορτίου.

γ) Ερωτηματολόγια και παραγωγή δεικτών απόδοσης της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή η υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης – δεδομένου ότι απαιτεί την διεξαγωγή απλής έρευνας  με ήδη δημιουργημένα  ερωτηματολόγια – είναι απολύτως αξιοποιήσιμη (πολιτειακοί,  ακαδημαϊκοί φορείς, εταιρικά σχήματα 4PL) από φορείς και σχήματα που έχουν ένα έντονο ενδιαφέρον για την μελλοντική εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα ερωτηματολόγια   αυτά, προϊόν επισταμένης ακαδημαϊκής έρευνας και συνεργασίας με φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν σχεδιαστεί να παρέχουν στους χρήστες τους μια αναλυτική ακτινογραφία για τις διαμορφούμενες τάσεις της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Θέματα όπως η πρόθεση νέων επενδύσεων, της εν δυνάμει τεχνολογικής αναβάθμισης, της ζήτησης σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό ανιχνεύονται επαρκώς με την χρήση αυτής της υβριδικής υπηρεσίας πληροφόρησης.