Νέους κανόνες για τις μπαταρίες των smartphones προωθεί η Ευρώπη

    Από: Startup Team

Νέους κανόνες για τις μπαταρίες, μεταξύ άλλων, αυτές των smartphones, προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει έτοιμο να διαπραγματευθεί με τα κράτη – μέλη για την τελική μορφή νέων κανόνων, που θα διέπουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μπαταριών, από τον σχεδιασμό έως την απόρριψη τους.

Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ της αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας για να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουν αυστηρότερες προδιαγραφές για τη βιωσιμότητα, τις επιδόσεις και τη σήμανση των μπαταριών, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης μιας νέας κατηγορίας «μπαταριών για τα ελαφρά μέσα μεταφοράς», όπως τα ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα, καθώς και κανόνες για την επισήμανση του αποτυπώματος άνθρακα κάθε μπαταρίας.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου, έως το 2024, οι φορητές μπαταρίες συσκευών, όπως οι μπαταρίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων και οι μπαταρίες ελαφρών μέσων μεταφοράς πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε καταναλωτές και επαγγελματίες να μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να τις αφαιρούν οι ίδιοι.

Η Ολομέλεια του ΕΚ υιοθέτησε σχέδιο νομοθεσίας για τις μπαταρίες, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στη μετάβαση προς μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε. Το σχέδιο νομοθεσίας εγκρίθηκε χθες με 584 ψήφους υπέρ, 67 κατά και 40 αποχές.

Διαβάστε περισσότερα στο sepe.gr