Ολοκλήρωση της εκπόνησης μελετών του έργου «Μελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων» από την Ένωση Ελλήνων Χημικών

    Από: Startup Team

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του Έργου «Μελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων», οι ακόλουθες μελέτες:

Μελέτη και προτάσεις / παρεμβάσεις σχετικά με τη συμμετοχή των ιδιωτικών εργαστηρίων στις διαδικασίες αξιολόγησης της υγιεινής των εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών μονάδων με στόχο την προώθηση του τουρισμού.

Αντικείμενο της μελέτης: η σύνταξη προτάσεων σχετικά με τη συμμετοχή ιδιωτικών εργαστηρίων, εμπειρογνωμόνων αλλά και της ΕΕΧ σε παρεμβάσεις και δράσεις στον τουριστικό τομέα που αναδεικνύουν: α) την δέσμευση του στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης ειδικότερα στον ανασχεδιασμό διεργασιών, ώστε να μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα β) δράσεις που αφορούν στον ιατρικό τουρισμό γ) συμβίωση με άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες π.χ. αγροτική εκμετάλλευση, κ.λπ.

Μελέτη και προτάσεις / παρεμβάσεις σχετικά με την απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου μονάδων παραγωγής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων αλκοόλης, όσον αφορά στην είσπραξη των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Αντικείμενο της μελέτης: η ρύθμιση του τρόπου επιβολής και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, στα προϊόντα καπνού, τα καύσιμα και τα αλκοολούχα ποτά, με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικού ελέγχου στη διακίνηση των προϊόντων, την ελαχιστοποίηση των απωλειών εσόδων για το Δημόσιο καθώς και τη μείωση των ανθρώπινων και υλικών πόρων που διαθέτει το ελληνικό δημόσιο για τη διεξαγωγή του.

Μελέτη προϋποθέσεων και πιστοποιητικών και ελέγχων που ζητούν τρίτες χώρες σχετικά με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων για αποδοχή, ένταξη σε μητρώο εισαγωγέων-Δημιουργία βάσης δεδομένων.

Αντικείμενο της μελέτης: η προώθηση της εξωστρέφειας για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα στα τρόφιμα και την προσέγγιση των παραγωγών / μεταποιητών / επιχειρήσεων τροφίμων προς τρίτες χώρες και αναπτυσσόμενες αγορές με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το έργο εντάσσεται στην εγκεκριμένη πράξη με τίτλο: «Mελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων» με Κωδικό MIS 5104625, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.