Στο $1,25 τρισ. οι δαπάνες της Ευρώπης για τεχνολογία το 2022

    Από: Startup Team

Υπό πίεση θα βρεθεί το 2022 η αγορά τεχνολογίας στην περιοχή της ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική), με τις σχετικές δαπάνες να υποχωρούν κατά 3,8% και να διαμορφώνονται στα επίπεδα του $1,25 τρισ. Η αγορά της τεχνολογίας στην ΕΜΕΑ αναμένεται να επιστρέψει σε θετικό έδαφος από το 2023, οπότε οι τεχνολογικές δαπάνες υπολογίζεται ότι θα διευρυνθούν κατά 3,7%, για να φτάσουν στο $1,3 τρισ.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη της Gartner, Inc., μεταξύ των πιο ώριμων αγορών στη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι βρετανικές δαπάνες για την τεχνολογία είναι αυτές που θα σημειώσουν την υψηλότερη ανάπτυξη το 2023, επιτυγχάνοντας ρυθμό 5,2% σε ετήσια βάση, για να διαμορφωθούν στα $218,7 δισ.

Οι δαπάνες για τεχνολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο θα καταγράψουν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και κατά το τρέχον έτος, με το σχετικό ποσοστό να φτάνει το 8% (σε βρετανικές λίρες), ενώ, αν οι δαπάνες εκφραστούν σε δολάρια,  το ποσοστό αυτό θα είναι αρνητικό κατά 2,5%.

“Σε ταραγμένους καιρούς, οι CIO διστάζουν να υπογράψουν νέα συμβόλαια, να δεσμευτούν για μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες ή να αναλάβουν νέους τεχνολογικούς συνεργάτες. Οι επιχειρηματικοί προϋπολογισμοί τεχνολογίας δεν αποτελούν κεντρικό ζητούμενο για το 2022. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις στην EMEA αναμένεται να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς για το ΙΤ το 2023”, αναφέρει η Gartner σε σχετική ανάλυσή της.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο sepe.gr