Συνάντηση για τις καλές πρακτικές ψηφιοποίησης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κατά τη διάρκεια της περιόδου της πανδημίας

    Από: Startup Team

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον πολιτιστικό τομέα και στην πολιτιστική κληρονομιά καθώς και η απάντηση στο ερώτημα πώς τα ψηφιακά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών, ήταν το επίκεντρο της συνάντησης των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) ,που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου «CD-ETA/ Collaborative Digitization of  Natural and Cultural Heritage» στις 22 Φεβρουαρίου 2022. Τo έργο CD-ETA  είναι διασυνοριακό έργο του Προγράμματος Interreg Europe, στο οποίο εταίρος υλοποίησης από την ελληνική πλευρά είναι το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Ευάγγελο Παπαδάκη.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Καθ. Ευάγγελος Παπαδάκης, έκανε μία σύντομη ανασκόπηση του έργου και ανέτρεξε στις επιπτώσεις της πανδημίας στα μνημεία και τους πολιτιστικούς οργανισμούς. Περιέγραψε καλές πρακτικές ανταπόκρισης στις νέες συνθήκες και τρόπους διαχείρισης των απαιτήσεων πρόσβασης και επισκεψιμότητας που δημιούργησε η πανδημία από τους πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα και στις περιφέρειες-εταίρους του έργου.

Στη συνάντηση παρέστη διαδικτυακά εκ μέρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Αρχαιολόγος, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας στα ιστορικά μνημεία και μουσεία και στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που αφορούν στο εμβληματικό έργο της ψηφιακής αναπαράστασης και αποτύπωσης των πολιτιστικών μνημείων του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας. Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα της εργασίας είναι ελεύθερα προσβάσιμα μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμα οlympiacommongrounds.gr. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας έχει υλοποιήσει ένα σύνολο δράσεων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας μέσα από ψηφιακές δράσεις με την τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη διευκόλυνση της απομακρυσμένης πρόσβασης στις συλλογές μέσω διαδικτύου και την ανάπτυξη περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, η Εφορεία επιμελήθηκε, κατασκεύασε και απέδωσε στο κοινό τέσσερις νέες ιστοσελίδες αφιερωμένες α) στο Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας   β) στην Αρχαία Ήλιδα, το Λίκνο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας,  γ) στα έπαθλα του Σπύρου Λούη,  νικητή του πρώτου Μαραθωνίου, και δ) στον Ολυμπιακό Βοτανικό Κήπο δίπλα στον Κρόνιο λόφο της Ολυμπίας. Τα τρία τελευταία εκ των άνω αφιερωμάτων πλαισίωσαν εκδηλώσεις της Εφ. Α. Ηλείας για την Διεθνή Ημέρα Μουσείων, η οποία  και τις δυο χρονιές της Πανδημίας εορτάστηκε σε όλο τον πλανήτη με ψηφιακές δράσεις προσανατολισμένες κατά κύριο λόγο στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Παρέμβαση έκανε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ), Καθηγητής κ. Χρυσόστομος Στύλιος, ο οποίος επισήμανε την μεγάλη ανάπτυξη που έχουν λάβει τα ευφυή συστήματα, η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, καθώς και τις γνώσεις και στις δυνατότητες που διαθέτει το ΙΝ.ΒΙ.Σ για να συνεπικουρήσει τους εγχώριους και περιφερειακούς φορείς στις προσπάθειες που καταβάλουν για την ενσωμάτωση της καινοτομίας και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον πολιτιστικό κλάδο, τόσο για την υπέρβαση των εμποδίων της πανδημίας, όσο και για την ανάπτυξη νέων ευκαιριών.

Από την πλευρά του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τοποθέτηση έκανε ο κ. Στάθης Παπαχριστόπουλος, Προϊστάμενος της Μονάδας Επιστημονικοτεχνικής υποστήριξης,  ο οποίος ανέλυσε τα αποτελέσματα αναπτυξιακών έργων της Περιφέρειας στο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης και της ανάπτυξης της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, ενώ έκανε ειδική μνεία στις δυνατότητες που ανοίγονται για την υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης μέσα από τις θεματικές θερμοκοιτίδες πολιτισμού που θα δημιουργηθούν στην Περιφέρεια, αλλά και στις νέες ευκαιρίες και χρηματοδοτικές δυνατότητες που παρέχει η τρέχουσα περίοδος και το ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027

Εκ μέρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψηφιοποίησης και προβολής πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου, συμμετείχαν οι επικεφαλής της εταιρείας «PIKEI technologies» κ.κ Δημήτρης Καραδήμας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Χρήστος Παναγιώτου, Μηχανικός Η/Υ, οι οποίοι παρουσίασαν πρόσφατα έργα, όπως το διασυνοριακό έργο Ελλάδα-Ιταλία CI-Nοvatec interregcinovatec.eu, την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το διαδικτυακό portal www.menoumedytikiellada.gr και τον ιστότοπο discoverkalavrita.gr , στους οποίους οι επισκέπτες μπορούν να δουν αξιόλογες προσπάθειες ψηφιοποίησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Δυτική Ελλάδα. Τέλος, τόνισαν την ανάγκη ολοκληρωμένης διαχείρισης της διάσπαρτης ψηφιακής πληροφορίας για τα μνημεία και τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους στη Δυτική Ελλάδα καθώς και τη σημαντικότητα της ένταξης της βιωματικής εμπειρίας στην ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύντομη παρέμβαση εκ των ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών, έκανε ο Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος επισημαίνοντας την ανάγκη διεύρυνσης του αντικειμένου της ψηφιοποίησης με συμπερίληψη οπτικών και ακουστικών δεδομένων μέσα από κοινά προσβάσιμες πλατφόρμες με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης, αλλά και στοχευμένης καμπάνιας ενημέρωσης για την τοπική πολιτιστική κληρονομιά προς τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες.

Τέλος, χαιρετιστήριο μήνυμα απηύθυνε η Δρ. Αναστασία Κουμούση, Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας και μέλος της επιτροπής των ενδιαφερόμενων μερών του έργου CD-ETA.