Τις αντοχές της στις κυβερνοεπιθέσεις τεστάρει η Ευρώπη

    Από: Startup Team

Τις αντοχές της στις κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας τεστάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, ανώτεροι εκπρόσωποι των κρατών-μελών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, του Οργανισμού της Ε.Ε. για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και της Επιτροπής συμμετέχουν σε διήμερο σχέδιο άσκησης σε επιχειρησιακό επίπεδο, το λεγόμενο Blue OLEx 2022.

Το Blue OLEx είναι μια εκδήλωση υψηλού επιπέδου, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από ένα κράτος-μέλος και υποστηρίζεται από τον ENISA, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του είναι να δοκιμάσει την ετοιμότητα της Ε.Ε. σε περίπτωση κρίσης, που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο που επηρεάζει τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών κυβερνοασφάλειας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ENISA.

Ενόψει της επικείμενης εφαρμογής της οδηγίας για τα συστήματα δικτύου και πληροφοριών (NIS2), η μεγάλης κλίμακας άσκηση κυβερνοασφάλειας συμβάλλει στη βελτίωση του κοινού συντονισμού, της ευαισθητοποίησης σχετικά με την κατάσταση και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, προωθώντας παράλληλα την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων μεταξύ των κρατών-μελών και της Επιτροπής.

“Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε, περισσότερο από ποτέ, κακόβουλους παράγοντες να αναπτύσσουν νέες στρατηγικές που στοχεύουν τις ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες μας, θέτοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε κίνδυνο”, σχολίασε ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν.

Ο ίδιος τόνισε: “Οι κυβερνοεπιθέσεις είναι παντού και αποτελεί κοινή μας ευθύνη να εργαστούμε συλλογικά για την προετοιμασία και την εφαρμογή σχεδίων ταχείας αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίως σε περίπτωση συμβάντος ή κρίσης μεγάλης κλίμακας στον κυβερνοχώρο”.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο sepe.gr