Το 17,4% των μικρών εταιρειών υιοθέτησε ψηφιακές τεχνολογίες μέσα στην πανδημία

    Από: Startup Team

Έναν πραγματικό αγώνα δρόμου, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις τεκτονικές ψηφιακές αλλαγές και να εξελίξουν τις ψηφιακές του δυνατότητες, κάνουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ο βηματισμός μπορεί να είναι αργός, ωστόσο, σίγουρα η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής αυτής της εξέλιξης.

Όπως προκύπτει από την εξαμηνιαία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ένα μικρό – αλλά σημαντικό ποσοστό – το 17,4%, απαντά ότι προχώρησε σε ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η οποία αποτυπώνει το οικονομικό κλίμα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-49 άτομα προσωπικό, οι οποίες αποτελούν το 99,6% των ελληνικών επιχειρήσεων), το 2ο εξάμηνο του 2021, το 58,4% των επιχειρήσεων είχε ενσωματώσει συστήματα ψηφιακού μάρκετινγκ.

Όσον αφορά την ενσωμάτωση άλλων ψηφιακών τεχνολογιών, η έρευνα δείχνει ότι το 26,3% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας έχει ενσωματώσει συστήματα και συσκευές, που παρακολουθούνται ή ελέγχονται από απόσταση μέσω του Διαδικτύου. Επιπλέον, το 16,5% συμμετέχει σε κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα, ενώ το 14,1% επεξεργάζεται και αναλύει δεδομένα παραγωγικής/εμπορικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 6% των μικρών και πολύ μικρών εταιρειών στην Ελλάδα έχει ενσωματώσει εφαρμογές αυτοματοποίησης στην παραγωγική διαδικασία.

Η έρευνα είναι η πρώτη για το 2022, που διεξάγει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις διενεργήθηκαν από την εταιρία MARC AE σε πανελλαδικό δείγμα 802 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο sepe.gr