Το 60% των e-shops παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο θέμα των τιμών

    Από: Startup Team

“Γκρίζες ζώνες” στην τιμολογιακή τους τακτική και την πολιτική των εκπτώσεων που προσφέρουν στους καταναλωτές, εντοπίζουν οι ευρωπαϊκές Αρχές στους ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 60% των e-shops, που ελέγχθηκαν πανευρωπαϊκά, παρουσίαζε παρατυπίες όσον αφορά την τήρηση των κανόνων της Ε.Ε. για την προστασία των καταναλωτών, κυρίως σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης των τιμών και των ειδικών προσφορών. Στο μεταξύ, για το 31% των ιστοτόπων, που πρόσφεραν εκπτώσεις, οι αρμόδιες Αρχές είτε είχαν υπόνοιες ότι οι προσφορές δεν ήταν γνήσιες, είτε διαπίστωσαν ότι ο τρόπος, με τον οποίο υπολογιζόταν η μειωμένη τιμή, δεν ήταν σαφής. Συνολικά, στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκής έρευνας, ελέγχθηκαν 560 ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου, που διέθεταν προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο, όπως λογισμικό ή εισιτήρια για ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 211 ιστότοπους η τελική τιμή κατά την πληρωμή ήταν υψηλότερη από την αρχική αναγραφόμενη τιμή. Στο μεταξύ, το 39% των εμπόρων δεν είχε συμπεριλάβει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα επιπλέον υποχρεωτικά τέλη παράδοσης, τις μεθόδους πληρωμής, τα τέλη κράτησης και άλλες παρόμοιες επιβαρύνσεις. Η νομοθεσία της Ε.Ε. για την προστασία των καταναλωτών υποχρεώνει τους εμπόρους να συμπεριλαμβάνουν όλες τις υποχρεωτικές χρεώσεις στις αναγραφόμενες τιμές και στην περίπτωση που οι χρεώσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν εκ των προτέρων, ο καταναλωτής θα πρέπει να το γνωρίζει.

Επίλυση διαφορών
Ένα άλλο στοιχείο, που εντόπισαν οι έλεγχοι, είναι ότι στο 59% των 560 ιστοτόπων που ελέγχθηκαν, οι έμποροι δεν παρείχαν σύνδεσμο για εύκολη πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, που είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία της Ε.Ε., επιτρέπει σε καταναλωτές και εμπόρους να επιλύουν τις διαφορές τους χωρίς να προσφεύγουν στα δικαστήρια. Επιπλέον, στο 30% των ιστοσελίδων διαπιστώθηκαν παρατυπίες σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν οι καταναλωτές πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές, πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια σχετικά με το δικαίωμά τους για υπαναχώρηση. Συνολικά, κάθε καταναλωτής στην Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να λαμβάνει σαφείς, ορθές και κατανοητές πληροφορίες από έναν έμπορο για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία πριν προβεί στην αγορά μέσω Διαδικτύου. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή μαζί με τους φόρους, το κόστος παράδοσης και το δικαίωμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης.

Οι έλεγχοι
Ο σχετικός έλεγχος διενεργήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο από τις Αρχές προστασίας των καταναλωτών σε 24 κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και στη Νορβηγία και στην Ισλανδία. Πρόκειται για ένα σύνολο ελέγχων, που διεξάγονται ταυτόχρονα σε διάφορες χώρες, για να διαπιστωθεί αν οι έμποροι τηρούν τη νομοθεσία της Ε.Ε. για την προστασία των καταναλωτών. Αν από τους ελέγχους προκύψουν πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ε.Ε., οι Αρχές έρχονται σε επαφή με τις υπεύθυνες εταιρείες και τους ζητούν να κάνουν διορθώσεις.

Πηγή: Sepe.gr