Το AfriConEU ξεκινά!

    Από: Startup Team

Το AfriConEU είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη Συμφωνία Επιχορήγησης υπ’ αριθμόν 101016687. Είναι η πρώτη Διηπειρωτική Ακαδημία Δικτύωσης για Αφρικανικούς και Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας που υποστηρίζει αφρικανικούς και ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ανταλλαγή γνώσεων, τη δικτύωση, τη συνεργασία, τα κοινά προγράμματα και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το έργο ξεκίνησε την υλοποίηση την 1η Φεβρουαρίου 2021 και θα διαρκέσει για 36 μήνες έως τις 31 Ιανουαρίου 2024.

Το AfriConEU υλοποιείται από έντεκα συνεργάτες που εκπροσωπούν Ψηφιακούς Κόμβους Καινοτομίας, Πανεπιστήμια, Συμβουλευτικές Εταιρείες και Οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών από πέντε ευρωπαϊκές και τέσσερις αφρικανικές χώρες. Το έργο συντονίζεται από την INOVA+, στην Πορτογαλία και οι εταίροι είναι οι εξής: Emerging Communities Africa (ECA), στη Νιγηρία, Youthmakers Hub (YMH), στην Ελλάδα, ASSOCIAÇÃO PORTO BUSINESS SCHOOL (PBS), στην Πορτογαλία, OUTBOX (U) LIMITED, στην Ουγκάντα, DPIXEL SRL (dpixel), στην Ιταλία, STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE (Stimmuli), στην Ελλάδα, INOVACIJSKO TEHNOLOSKI GROZD MURSKASOBOTA (ITC), στη Σλοβενία, Buni Innovation Hub, στην Τανζανία, Africa Technology Business Network (ATBN), στο Ηνωμένο Βασίλειο και Hapa Space στη Γκάνα.

Το έργο ενισχύει τα ψηφιακά οικοσυστήματα καινοτομίας στην Αφρική, στοχεύοντας τους υπάρχοντες ψηφιακούς κόμβους καινοτομίας και υποστηρίζοντάς τους μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης δεξιοτήτων και δικτύωσης. Οι αφρικανικοί Ψηφιακοί Κόμβοι Καινοτομίας παίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Ενισχύοντας τις δεξιότητές τους, θα είναι πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση προκλήσεων και στην προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο θα αναπτύξει, θα τεστάρει και θα επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα της Ακαδημίας Δικτύωσης του AfriConEU, έναν καινοτόμο μηχανισμό για τη σύνδεση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εμπειριών και πόρων μεταξύ Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας στην Αφρική και μεταξύ Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας στην Αφρική και στην ΕΕ, με έναν ολοκληρωμένο, αναπαράξιμο και αυτοσυντηρούμενο τρόπο. Σε τέλεια συμφωνία με τους στόχους της Συμμαχίας Αφρικής-Ευρώπης, το AfriConEU στοχεύει στην ενίσχυση των αφρικανικών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, ώστε να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αφρικανικής οικονομίας και κοινωνίας. Το AfriConEU υιοθετεί μια συνεργατική προσέγγιση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου καθώς στοχεύει να συγκεντρώσει τους βασικούς δρώντες της ψηφιακής οικονομίας και από τις δύο ηπείρους και να τους εμπλέξει στη συν-δημιουργία των κύριων προγραμμάτων και των υποπρογραμμάτων της Ακαδημίας Δικτύωσης του AfriConEU. Μέσα από δύο κύρια προγράμματα, η Ακαδημία Δικτύωσης του AfriConEU θα ενδυναμώσει και θα ενισχύσει τους αφρικανικούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας να εξυπηρετήσουν καλύτερα την τοπική τους βιομηχανία, να ενισχύσουν το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και να ενδυναμώσουν τον πληθυσμό των νέων με τις απαραίτητες δεξιότητες για να αναπτυχθούν σε έναν ψηφιακό κόσμο. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί η πρώτη Ακαδημία Δικτύωσης μεταξύ Αφρικανικών και Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας με σκοπό:

1.    τη διευκόλυνση του διαμοιρασμού της γνώσης και της εμπειρίας,

  1. την καθοδήγηση στην ανάπτυξη συνεργασιών αμοιβαίου οφέλους, και

3.    την υποστήριξη της δημιουργίας συλλογικών προγραμμάτων με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας, την ενδυνάμωση των νέων και των γυναικών και την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

Η εναρκτήρια συνάντηση του AfriConEU πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου, ψηφιακά, λόγω των περιορισμών του COVID-19. Οι εταίροι του έργου αντάλλαξαν λεπτομέρειες σχετικά με τα πακέτα εργασίας που ανατέθηκαν σε καθέναν από αυτούς και συζήτησαν τα μελλοντικά βήματα του έργου. Επιπλέον, η Κοινοπραξία αλληλεπίδρασε με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συζήτησε τα μελλοντικά βήματα. Οι εκπρόσωποι της ΕΕ από τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: DG DEVCO, DG Growth, and DG Research παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα προγράμματα. Οι εταίροι παρακολούθησαν παρουσιάσεις σχετικά με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της ΕΕ στην Αφρική για τη δημιουργία συνεργιών και τη χρήση των αποτελεσμάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτών των έργων. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι παρακάτω πρωτοβουλίες: η Πρωτοβουλία Πολιτικής και Κανονισμών για την Ψηφιακή Αφρική (PRIDA), η Σύμπραξη Καινοτομίας Αφρικής και Ευρώπης (AEIP), η Αφρικανική Ηπειρωτική Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (AfCFTA), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων και η Πρωτοβουλία Πολιτικής της ΕΕ για τους Κόμβους Καινοτομίας.

Αποφασίστηκε ότι μια συνάντηση θα πραγματοποιείται μία φορά το μήνα για την παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος με την ενεργή συμμετοχή όλων των μελών της Κοινοπραξίας. Επιπλέον, οι συνεργάτες του AfriConEU διοργάνωσαν διαδικτυακές συναντήσεις με έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την ίδια πρόσκληση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για την επέκταση του δικτύου του έργου και τη συζήτηση μελλοντικών συνεργασιών. Πιο συγκεκριμένα, μια τηλεδιάσκεψη με το έργο DIGILOGIC πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2021 και μια τηλεδιάσκεψη με το έργο HUBiquitous στις 15 Απριλίου 2021.

Ένα από τα ορόσημα του AfriConEU μέχρι στιγμής ήταν η επιτυχής συμμετοχή στο Emerging Valley Online Edition στις 7 και 8 Απριλίου 2021. Οι συνεργάτες αλληλεπίδρασαν με τους ομιλητές της εκδήλωσης, νεοφυείς επιχειρήσεις, Τεχνολογικούς Κόμβους και επενδυτές από την Αφρική και την Ευρώπη. Η εκδήλωση είχε μεγάλη σημασία, καθώς επέτρεψε στο έργο να επικοινωνηθεί πιο αποτελεσματικά, να εδραιώσει τη θέση του σε ένα δυναμικό δίκτυο και το πιο σημαντικό, να γίνει μέρος ενός νέου, καινοτόμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Το AfriConEU θα ξεκινήσει ερευνητικές δράσεις υπό την καθοδήγηση του εταίρου ATBN, για να χαρτογραφήσει και να αναλύσει τα ψηφιακά οικοσυστήματα καινοτομίας στη Νιγηρία, την Ουγκάντα, τη Γκάνα και την Τανζανία και για να κατανοήσει σε βάθος τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες επί εδάφους. Διαδικτυακές εκδηλώσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί στη Γκάνα και την Ουγκάντα τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2021.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις μελλοντικές εξελίξεις του AfriConEU στον Ιστότοπό του ή απλώς μέσω εγγραφής στο Newsletter. Θα ακολουθήσουν πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Αν είστε Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας, επιχειρηματίας, επενδυτής, ίδρυμα στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας, ο οποίος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε κάποιο στάδιο του έργου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας στη διεύθυνση africoneu@inova.business.