Το ΙΝ.ΒΙ.Σ σχεδιάζει την Ευφυή Ολιστική Ενεργειακή Διαχείριση των Εργοστασίων του Μέλλοντος

    Από: Startup Team

Με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «ENERMAN Ασφαλής και Ευφυής Ολιστική Ενεργειακή διαχείριση σε Βιομηχανικά Περιβάλλοντα του Μέλλοντος στα πλαίσια της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης», πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 2η Γενική Συνέλευση του έργου.

Στο έργο σημαντικό ρόλο έχει το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ερευνητικού Κέντρου (Ε.Κ) ΑΘΗΝΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ερευνητή Δρ. Απόστολο Φούρναρη (fournaris@isi.gr), ενώ συμμετέχουν ακόμα 21 εταίροι από 10 χώρες.

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός του εργοστασίου του μέλλοντος που θα λειτουργεί ως ζωντανός οργανισμός, όπου με αυτόματο ή ημιαυτόματο τρόπο είναι ικανό να επιτύχει δυναμικά βέλτιστη ενεργειακή βιωσιμότητα.

Στο έργο ENERMAN ορίζεται ότι η Ενεργειακή βιωσιμότητα στα εργοστάσια του μέλλοντος ως συνδυασμός τριών παραμέτρων:

  • Ενεργειακή κατανάλωση
  • Ενεργειακό κόστος λόγω της μεταβλητότητας της τιμής της kWh στο δίκτυο παραγωγής
  • Περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω παραγόμενης ενέργειας προς κατανάλωση.

Στα πλαίσια του έργου, σχεδιάζεται μια μηχανή ευφυούς υποστήριξης αποφάσεων, η οποία αποτυπώνει τις προβλεπόμενες ενεργειακές τάσεις και αυτοματοποιημένα εκτιμά αν αυτές οι τιμές ταιριάζουν με μια σειρά από προαποφασισμένους δείκτες απόδοσης ενεργειακής βιωσιμότητας. Αν οι δείκτες δεν ικανοποιούνται, η υπολογιστική υποδομή του ΕNERMAN προτείνει και υλοποιεί αλλαγές στις διαδικασίες ελέγχου της γραμμής παραγωγής του εργοστασίου εφαρμόζοντας έτσι έναν ευέλικτο βρόγχο ελέγχου όλων των διεργασιών του εργοστασίου, ο οποίος είναι πάντα ενεργειακά ενημερωμένος με βέλτιστο τρόπο.

Οι διαχειριστές του συστήματος ENERMAN θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους παραπάνω ευφυείς μηχανισμούς ώστε να αναγνωρίζουν πως μελλοντικές αλλαγές στις γραμμές παραγωγής επηρεάζουν την ενεργειακή βιωσιμότητα του εργοστασίου χρησιμοποιώντας την μηχανή πρόβλεψης του ΕΝΕRMAN (βασισμένη στο Ψηφιακό Δίδυμο του εκάστοτε εργοστασίου). Στη τρέχουσα περίοδο υλοποιείται η οπτική απεικόνιση των επιπτώσεων που επιφέρουν αλλαγές στον εξοπλισμό του εργοστασίου και στην αναμενόμενη ενεργειακή βιωσιμότητα.

Στο έργο συμμετέχουν σημαντικές βιομηχανίες από το χώρο της παραγωγής τροφίμων, κατασκευής μετάλλου, παραγωγής και ελέγχου αυτοκινήτων και παραγωγής συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά επιτεύγματα του έργου πρόκειται να «τεσταριστούν» στο ερευνητικό κέντρο της Fiat (CRF), στο εργοστάσιο σοκολάτας της Γιώτης, στα εργoστάσια επεξεργασίας μετάλλου STOMANA (του ομίλου ΒιοΧαλκο) και ASAS Τουρκίας, στα εργοστάσια κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων της INFINEON, στις γραμμές παραγωγής του εργοστασίου της AVL, στο χώρο κατασκευής μεταλλικών ιατρικών εμφυτευμάτων του εργοστασίου της DePuy (του ομίλου Johnson & Johnson) καθώς και στο εργοστάσιο προσθετικής κατασκευής μέσω laser της PrimaElecto/3DNT.

O ρόλος του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων στο έργο είναι καταλυτικός αφού το Ινστιτούτο είναι υπεύθυνο για την συλλογή και προ-επεξεργασία όλων των συλλεγόμενων δεδομένων με έμφαση στην επεξεργασία στα άκρα (edge computing).

Το ΙΝ.ΒΙ.Σ παρέχει στο πλαίσιο του έργου ENERMAN, ρεαλιστικές βιομηχανικές λύσεις βασισμένες σε έξυπνους, ασφαλείς και αποδοτικούς edge computing κόμβους, που ενσωματώνονται στον εργοστασιακό χώρο, συλλέγουν δεδομένα, πραγματοποιούν έξυπνη επεξεργασία σε αυτά τα δεδομένα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και θα τεσταριστούν στις προαναφερόμενες βιομηχανίες.

Στα πλαίσια της 2η Γενικής Συνέλευσης του έργου, παρουσιάστηκαν οι τρέχουσες τεχνολογικές λύσεις που αναπτύσσονται στο έργο και έγινε εκτενής ανάλυση των σεναρίων ενσωμάτωσης και επιβεβαίωσης των τεχνολογικών λύσεων στις εμπλεκόμενες βιομηχανίες του έργου.