Βελτιστοποίηση της Πρόβλεψης ζήτησης αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη

    Από: Startup Team

Αποτελεσματικότερη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας της κεντρικής αποθήκης και πρατηρίων της Coral Innovations.

Η WITSIDE, κορυφαίος πάροχος λύσεων Advanced Analytics ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία το έργο στην Coral Innovations, μέλος του Ομίλου Motor Oil.

H Coral Innovations, είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και αναπλήρωση μη-καύσιμων προϊόντων στα πρατήρια που λειτουργούν με την επωνυμία Shell & Avin. Με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων στο χαρτοφυλάκιο της ήταν δύσκολο για την εταιρεία να προβλέπει με επαρκή ακρίβεια τη ζήτηση αυτών. Συνεπώς η εταιρία αντιμετώπιζε σημαντικές προκλήσεις στη λειτουργία της εφοδιαστικής της αλυσίδας, όπως η έλλειψη ή ο πλεονασμός αποθεμάτων, η συνεχής αύξηση των παραγγελιών που διαχειρίζεται (80% σε σχέση με το προηγούμενο έτος) και η γεωμετρική ανάπτυξη του κωδικολογίου της (50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος).

Η ομάδα της WITSIDE συνεργάστηκε στενά με τα στελέχη της Coral Innovations για να κατανοήσει τις ανάγκες, να καταγράψει τις προδιαγραφές, να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρμογή μια ψηφιακή λύση αυτοματοποιημένης πρόβλεψης ζήτησης και αναπλήρωσης αποθεμάτων.
Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τη WITSIDE και τη λύση «Intelligent Demand Planning & Replenishment» που η ομάδα υλοποίησε. Αξιοποιώντας τη λύση αυτή, έχουμε ήδη αυξήσει την ακρίβεια των προβλέψεων μας, ενώ παράλληλα αυτοματοποιήσαμε πλήρως τη δημιουργία και υποβολή παραγγελιών στους προμηθευτές των κεντρικών αποθηκών της Coral. Το όφελος είναι ότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε σε πιο κρίσιμες εργασίες όπως η λήψη στρατηγικών αποφάσεων” αναφέρει μεταξύ άλλων η Στέλλα Φινέ, Operations & Logistics Executive at Coral Innovations.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τελευταίας γενιάς που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), η WITSIDE κατόρθωσε να βελτιώσει την ακρίβεια της πρόβλεψης ζήτησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% σε σχέση με πριν και να αυτοματοποιήσει τη δημιουργία και υποβολή προτάσεων παραγγελίας στους προμηθευτές των κεντρικών αποθηκών της Coral. Με τον τρόπο αυτό βελτιώθηκε τόσο η παρακολούθηση των αποθεμάτων όσο και η διαχείριση τους με άμεσο θετικό αντίκτυπο τόσο  στον κύκλο εργασιών (τζίρο) όσο και στην κερδοφορία.

«ΗCoral διαθέτει πλέον ακριβείς προβλέψεις για τη ζήτηση των πρατηρίων της ανά πάσα στιγμή, καθώς και έτοιμες προτάσεις παραγγελίας προς τους προμηθευτές της, γεγονός που της επιτρέπει να διαθέτει επάρκεια προϊόντων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος αποθήκευσης και διαχείρισης» τονίζει ο Κωνσταντίνος Παζάλος, Director Customer Success & Advanced Analytics.