Τελευταία Νέα από Ελληνικά Sites (κυρίως)

  • Προσομοίωση επιχειρηματικής δραστηριότητας από ομάδα γυναικών στη Βερδικούσια Ελασσόνας με την υποστήριξη του ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.
   Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η προσπάθεια των γυναικών της Βερδικούσιας Ελασσόνας να δημιουργήσουν μικρά καλάθια δώρων με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ανέθεσε στις γυναίκες της περιοχής να δημιουργήσουν μικρά καλάθια δώρων προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος συνεργασίας, οργάνωσης και καταμερισμού αρμοδιοτήτων όπως γίνεται σε μια επιχείρηση. Η συνεργασία των […]
   3 years ago
  • Οδηγός για επιχειρήσεις – στρατηγικές για την επιτυχή πρόσληψη ατόμων με την μορφή μαθητείας / πρακτικής άσκησης
   Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σχεδιάζει και πρόκειται να αναπτύξει οδηγό και εξειδικευμένη μεθοδολογία για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσλάβουν άτομα με την μορφή μαθητείας / πρακτικής άσκησης. Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα ιδιαίτερα καινοτόμο προϊόν καθώς δεν έχει αναπτυχθεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. Θα περιλαμβάνει βιώσιμες στρατηγικές για κάθε φάση / βήμα της διαδικασία πρόσληψης […]
   3 years ago
  • To ΙΝΑΝΕΠ στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα
   Η τοπική επιχειρηματικότητα αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης μιας χώρας. Στην κατεύθυνση αυτή το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει σε δράσεις ενίσχυσης και ανάπτυξής της. Στο πλαίσιο αυτό την Τετάρτη 3 Μαΐου 2015 στο Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Τμήματος Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο διοργανώθηκε η 3η Συνάντηση Περιφερειακής Δικτύωσης […]
   3 years ago
  • Το ΙΝΑΝΕΠ συμμετέχει στο σχεδιασμό ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις Κοινωνικές Δεξιότητες
   Οι Κοινωνικές Δεξιότητες, τις οποίες αποκτά κανείς μέσω της άτυπης μάθησης που δε σχετίζεται απαραίτητα με το συμβατικό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό περιβάλλον, τείνουν να αναγνωρίζονται ως εξίσου σημαντικές με τις υπόλοιπες που αποκτώνται μέσω της τυπικής μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στοχεύει στην μεταφορά βέλτιστων πρακτικών που έχουν εφαρμοσθεί με επιτυχία και […]
   3 years ago
  • Εκδήλωση σχετικά με την σημασία του θεσμού της μαθητείας / πρακτικής άσκησης για τις επιχειρήσεις
   Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 29/05/2015, παρουσιάστηκαν επιχειρήματα που ενισχύουν την σημασία του θεσμού της μαθητείας / πρακτικής άσκησης για τις επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα, ο κος Κουτούδης Παναγιώτης, στέλεχος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, παρουσίασε τα κίνητρα και τα οφέλη που έχει ο […]
   3 years ago
  • Έρευνα & συζήτηση σχετικά με τις Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
   Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η απασχόληση / αναζήτηση εργασίας και η διαχείριση της σταδιοδρομίας αποτελούν προκλήσεις που αφορούν τόσο το ίδιο το άτομο όσο και την κοινωνία και οικονομία γενικότερα. Προκλήσεις οι οποίες σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Τα παραπάνω πεδία αποτέλεσαν και τα βασικά θέματα συζήτησης […]
   3 years ago
  • Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σχεδιάζει και αναπτύσσει μεθοδολογία και καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης για νέους άνεργους
   Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  “Be Positive – A positive psychological approach to enhancing resilience and utilizing strengths in European unemployed youth” σχεδιάζει και αναπτύσσει μεθοδολογία και πρωτοποριακά προγράμματα κατάρτισης με στόχο την ενδυνάμωση και την υποστήριξη των νέων ανέργων για την ένταξη τους στην απασχόληση και στην εκπαίδευση. Στόχος των […]
   3 years ago
  • Το ΙΝΑΝΕΠ στηρίζει τις επιχειρηματικές προσπάθειες των γυναικών της Βερδικούσιας
   Εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συναντήθηκαν την Τρίτη 19 Μαΐου με γυναίκες της Βερδικούσιας, προκειμένου να τις στηρίξουν στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο συνολικό υποστηρικτικό πλαίσιο που το Ινστιτούτο παρέχει στις γυναίκες που έχουν αποφασίσει να δημιουργήσουν μια επιχείρηση, μέσω της οποίας θα παρασκευάζουν και θα […]
   3 years ago
  • Αποτελέσματα έρευνας για τις Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
   Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού σχεδίου “LEADER – Learning and Decision Making Resources”, πραγματοποίησε έρευνα, η οποία αποσκοπούσε στο να χαρτογραφήσει τις προκλήσεις και τα ζητήματα που παρουσιάζει η Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ειδικότερα. Η έρευνα, η οποία απευθύνθηκε σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτές ενηλίκων, αποτέλεσε […]
   3 years ago
  • Ημερίδα «Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η σημασία της Πρακτικής Άσκησης για τις επιχειρήσεις»
   Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η σημασία της Πρακτικής Άσκησης για τις επιχειρήσεις». Αναλυτικότερα, ο ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών κος Πατσουράτης Βασίλειος και ο κος Πατσουράτης Νάσος, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, θα παρουσιάσουν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «LEADER – Learning and […]
   3 years ago

CareerCarbon

Expert advice to help you achieve your career goals.
18-01-2019 - 01:28
δείτε περισσότερα

SMBX

Be the bank. Buy small business bonds, earn interest.
18-01-2019 - 01:28
δείτε περισσότερα

The Mighty Niche Name Generator

A new tool to find your audience.
17-01-2019 - 19:10
δείτε περισσότερα

Square Card

Access your money as soon as you make a sale
17-01-2019 - 17:49
δείτε περισσότερα

Adhunt

Connecting makers & marketers
17-01-2019 - 12:38
δείτε περισσότερα

Lyrix

Find millions of music lyrics and save them offline
17-01-2019 - 11:56
δείτε περισσότερα

Product Tactics

An eBook for Modern Product Management Teams
17-01-2019 - 11:42
δείτε περισσότερα

Passepartout VPN

An user-friendly OpenVPN® client for iPhone
17-01-2019 - 11:00
δείτε περισσότερα

Svrf API

Augmented Reality Face Filters as an API
17-01-2019 - 10:52
δείτε περισσότερα

Pruvo

Automatically get the lowest hotel price even after booking
17-01-2019 - 10:33
δείτε περισσότερα