Το άλλο πρόσωπο των επιχειρήσεων

    Από: Startup Team

Πηγή: www.reporter.gr

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η προσφορά των επιχειρήσεων στο κοινωνικό σύνολο είναι το άλλο πρόσωπο, το ευαίσθητο – το ευγενές. Είναι το πρόσωπο που διαφοροποιεί τις επιχειρήσεις που πιστεύουν πραγματικά ότι πρέπει να ασκούν τη δραστηριότητά τους με κοινωνική ευαισθησία και υπευθυνότητα, έναντι κάποιων άλλων οι οποίες αρκούνται στο να τη σκέπτονται μόνο. Οι πρώτες, την κάνουν πράξη, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των συνθηκών της κοινωνίας αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Η αντίληψη της κοινής γνώμης για τις επιχειρήσεις είναι ότι ενδιαφέρονται μόνο για τα κέρδη που αποκομίζουν από τις πωλήσεις των προϊόντων / υπηρεσιών τους. Αυτό είναι ανακριβές και λανθασμένο. Οι απαιτήσεις και οι συνθήκες που διαμόρφωσε η παγκοσμιοποίηση επέβαλαν από μόνες τους την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της κοινωνικής προσφορά τους στην υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη δημιουργία υποδομών κοινωνικής φροντίδας.

Αυτό που πρέπει να γίνει από τις επιχειρήσεις οι οποίες αναδεικνύουν το άλλο πρόσωπο τους, είναι να το «επικοινωνήσουν» περισσότερο και πιο συχνά, αν και είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν το αντίθετο. Η διαφημιστική επικοινωνία ενός προϊόντος ή υπηρεσίας σε σχέση με την επικοινωνία μιας εταιρικής κοινωνικής δραστηριότητας, στοχεύσουν η μεν πρώτη σε συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό με σκοπό την δημιουργία μιας τάσης ή αντίληψης αγοραστικής συμπεριφοράς, ενώ η επικοινωνία κάποιας δραστηριότητας ΕΚΕ απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Κι αυτό γιατί αποτελώντας τη συνειδητή υπεράσπιση των αξιών του ανθρώπου (που είναι βασικό κύτταρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας) αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος (στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις), καθιστά την εφαρμογή της στις εξωτερικές και εσωτερικές δραστηριότητες κάθε επιχείρησης ως ύψιστη ηθική υποχρέωση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η δημοσιοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων δεν πρέπει να επιδιώκεται. Η διαμόρφωση της κοινής γνώμης, όσον αφορά την προκατάληψη της απέναντι στις επιχειρήσεις και τον τρόπο που αξιοποιούν τα κέρδη τους, απαιτεί πολύπλευρη και εξειδικευμένη ενημέρωση. Τα παραδείγματα των ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων που προβάλουν το άλλο, το ευαίσθητο, πρόσωπο τους με διάφορα προγράμματα – εκστρατείες είναι πολλά. Και επειδή έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοια παραδείγματα από επιχειρήσεις καταναλωτικών κυρίως προϊόντων, οι οποίες συνήθως προβάλλονται με διάφορους τρόπους, αναφέρουμε μερικά παραδείγματα επιχειρήσεων από το χώρο της ενέργειας που από τη φύση της δραστηριότητάς τους θεωρούνται ρυπογόνες και έχουν αναπτύξει προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος: