Πώς να αναπτύξετε τις εξαγωγές της επιχείρησής σας με επιδότηση €110.000

    Από: Startup Team

Πηγή: www.epidotisimag.gr

Δύο εβδομάδες απομένουν για υποβολή αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» του ΕΣΠΑ, το οποίο δίνει επιδότηση έως και 110.000 ανά επενδυτικό σχέδιο.

Η ημερομηνία λήξης της διαδικασίας υποβολής προτάσεων έχει καθοριστεί για τις 10 Οκτωβρίου 2013.

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, και έχουν κάνει έναρξη την 1 Αυγούστου του 2012 ή παλαιότερα.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος του ΕΣΠΑ, γίνεται η διάκριση μεταξύ νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων. Ως νέα χαρακτηρίζεται μια επιχείρηση η οποία κατά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (Αύγουστος 2013) είχε κλείσει έως και 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Υφιστάμενες καλούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν περισσότερα χρόνια.

Η φιλοσοφία του «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» είναι να ενισχύσει επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες μεταποιητικές, ώστε να αναπτύξουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, κατά προτίμηση μέσω συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις.

Πώς υπολογίζεται η βαθμολογία

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και διαφόρων τομέων της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου. Όμως, βαθμολογικό πριμ ή μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης δίνεται σε μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη κάποια εξαγωγική δραστηριότητα και επιθυμούν, σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, να δώσουν περαιτέρω ώθηση στις εξαγωγές.

Τα βαθμολογικά κριτήρια διαφέρουν ανάλογα με την παλαιότητα της επιχείρησης. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που λειτουργεί περισσότερα από 2 χρόνια θα λάβει βαθμολογία με άριστα το 100% για τα εξής:

 1. Επιδόσεις (25%): π.χ. ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών, μέσο περιθώριο κέρδους προ αποσβέσεων και φόρων και μεταβολή απασχόλησης
 2. Υπάρχουσα εξαγωγική δραστηριότητα και σχετικές υποδομές (25%)
 3. Πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου (50%): Ενδεικτικά εξετάζεται αν, μετά την υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, η επιχείρηση θα έχει αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, θα έχει «βγει» σε  νέες αγορές, θα έχει βελτιώσει τις υποδομές της και θα έχει αξιοποιήσει τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
 4. Συνεργασία: Επιπλέον βαθμολογία 10% θα λάβουν επενδυτικά σχέδια με συμπληρωματικότητα, πολλαπλασιαστικά οφέλη και γενικά δυναμικότητα που προκύπτει από τη συνέργεια με άλλες επιχειρήσεις.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν και εμπορικές επιχειρήσεις, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλες, αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η μία τουλάχιστον συνεργαζόμενη επιχείρηση να είναι μεταποιητική.

Ποιες δραστηριότητες επιδοτούνται για την ανάπτυξη εξαγωγών

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ περιλαμβάνουν δραστηριότητες εμπορίου, κατασκευών, μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών, όπως αναλυτικά παρατίθενται στο παράρτημα VI του οδηγού του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ».

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι επιδοτούνται επιχειρήσεις στις εξής δραστηριότητες:

 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς γεωργία – δασοκομία
 • Παραγωγή παγωτών και νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
 • Παραγωγή ζυμαρικών και ζυμών
 • Επεξεργασία τσαγιού, καφέ, αφεψημάτων βοτάνων
 • Ζυθοποιία
 • Παραγωγή αποσταγμάτων
 • Παραγωγή αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών
 • Παραγωγή ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών υλικών
 • Εκδόσεις – εκτυπώσεις
 • Κατασκευή χημικών προϊόντων, πλαστικών, μεταλλικών
 • Κατασκευή μηχανημάτων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευές κτιρίων και έργα πολιτικού μηχανικού
 • Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων
 • Υπηρεσίες επισκευής οχημάτων και μοτοσικλετών
 • Τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες και σχετικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες σχετικές με τεχνολογίες της πληροφορίας και λογισμικό
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Διαφημιστικές και γραφιστικές υπηρεσίες
 • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και εργαστήρια ανάπτυξης πρωτοτύπων

Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ, αλλά επιθυμούν να καταθέσουν επενδυτικό σχέδιο σε κάποια από τις δραστηριότητες που επιδοτεί το πρόγραμμα, θα πρέπει να προσθέσουν τον αντίστοιχο ΚΑΔ πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ