Πώς να προετοιμαστείτε για τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις σε μια συνέντευξη εργασίας

    Από: Startup Team

Ακόμα και για τους πιο έμπειρους αναζητούντες εργασία, οι οποίοι έχουν περάσει από πολλές συνεντεύξεις στη ζωή τους, η διαδικασία αυτή μπορεί να αποδειχθεί αγχωτική. Βεβαιωθείτε ότι είστε προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο απαντώντας στις συνήθεις ερωτήσεις που ακολουθούν.

 

Ο καλύτερος τρόπος για να εντυπωσιάσετε τους υπεύθυνους λήψης της συνέντευξης είναι να είστε προετοιμασμένοι και να έχετε εξασκηθεί στην ορθή απάντηση ερωτήσεων που επαναλαμβάνονται σε κάθε συνέντευξη.

Γιατί επιθυμείτε αυτή τη θέση;

Αυτή είναι μία από τις πιο προβλέψιμες και ταυτόχρονα σημαντικές ερωτήσεις. Πρέπει να δείξετε ότι διαθέτετε επαρκείς γνώσεις σχετικά με τον εργοδότη και να συνδέσετε τις πληροφορίες αυτές με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά σας που σας οδήγησαν στην υποβολή αίτησης για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Τι μπορείτε να κάνετε;

Πρέπει να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα περιστατικά από τη ζωή σας, καθώς και από την εκπαιδευτική και την εργασιακή σας εμπειρία προκειμένου να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν τα προσόντα σας. Πρέπει να εξηγήσετε τους λόγους που σας οδήγησαν στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων, τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόσατε τις αποφάσεις αυτές και τους λόγους για τους οποίους είχατε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι εργοδότες πιστεύουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να σχηματίσουν γνώμη για τη μελλοντική απόδοση ενός υποψηφίου είναι μέσω παραδειγμάτων από την προηγούμενη εργασιακή του εμπειρία. Ερωτήσεις αυτού του τύπου μπορεί να είναι: περιγράψτε μας μία εμπειρία σας στο πλαίσιο της οποίας έπρεπε να εργαστείτε ως μέλος ομάδας, περιγράψτε ένα πρόβλημα που συναντήσατε στον χώρο εργασίας και με ποιον τρόπο το επιλύσατε ή αναφερθείτε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου διαπρέψατε στην εργασία σας. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο STAR για να απαντήσετε σε ερωτήσεις τέτοιου τύπου: Κατάσταση, Καθήκον, Δράση και Αποτέλεσμα.

Ποια είναι τα προτερήματα/μειονεκτήματα σας;

Μη αρνηθείτε ότι έχετε μειονεκτήματα. Καλό θα ήταν μάλιστα να αναφέρετε ένα μειονέκτημά σας για το οποίο έχετε καταβάλει προσπάθεια προκειμένου να το βελτιώσετε καθώς και τα μέτρα που λάβατε για τον σκοπό αυτόν. Η έκθεση των προτερημάτων σάς δίνει τη δυνατότητα να εκθέσετε στα άτομα που παίρνουν τη συνέντευξη τα χαρακτηριστικά σας που σας καθιστούν μοναδικό και να επαναλάβετε τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να σας προσλάβουν. Για να δώσετε μια πληρέστερη εικόνα των δυνατοτήτων σας, να αναφέρετε παραδείγματα που ενισχύουν τα προτερήματά σας.

Έχετε κάποια απορία;

Είναι απαραίτητο να απευθύνετε στο τέλος μερικές ερωτήσεις στα άτομα που σας παίρνουν τη συνέντευξη. Αυτό θα δείξει το ενδιαφέρον σας για τη δουλειά και για τους ίδιους. Να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τη φύση της εργασίας, την εκπαίδευση και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας αλλά να αποφύγετε ερωτήσεις σχετικά με πληροφορίες που υπάρχουν ήδη στην αγγελία ή ερωτήσεις που αφορούν τις διακοπές ή τη σύνταξη, καθώς για τα θέματα αυτά θα ενημερωθείτε σύντομα αν επιτύχετε στη συνέντευξη.

Περισσότερες πληροφορίες:

 

Αναζητήστε μια Ευρωπαϊκή Ημερίδα Εργασίας στο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων του EURES
Αναζητήστε σύμβουλο EURES
Επισκεφτείτε την πύλη EURES για την επαγγελματική κινητικότητα και μάθετε περισσότερα για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες
Αναζητήστε εργασία στη βάση αναζήτησης εργασίας του EURES
Ανακαλύψτε τι μπορεί να κάνει το EURES για τους εργοδότες
Συνδεθείτε με το EURES στο Facebook
Ακολουθείστε το EURES στο Twitter
Συνδεθείτε με το EURES στο LinkedIn
Ακολουθείστε το EURES στο Google+