Διεξαγωγή του 1ου Διαγωνισμού Καινοτομίας για την Θαλάσσια Οικονομία «Blue Growth Piraeus»

    Από: Startup Team

Blue Growth, μια θάλασσα καινοτομίας …στον Πειραιά!

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,  η θαλάσσια οικονομία στρέφεται προς την αειφορία και την καινοτομία, με την υποστήριξη του διεθνούς, μη-κερδοσκοπικού, ανεξάρτητου ινστιτούτου τεχνολογίας Athens Information Technology και του πρώτου ελληνικού sustainability incubator Aephoria.net, μέσα από τον διαγωνισμό Blue Growth.

Σκοπός και θεματικές του Blue Growth

Σύγχρονες επιχειρηματικές ιδέες μπορούν να ενισχύσουν τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την θαλάσσια οικονομία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ένα νέο οικοσύστημα επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών θέτοντας την θάλασσα ξανά και υπό νέο πρίσμα στην πρωτοπορία της οικονομικής ανάπτυξης.

Πράσινη ναυτιλία, αειφόρος παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, νέες τεχνολογίες στη ναυσιπλοΐα αποτελούν ενδεικτικά θεματικές ενότητες στις οποίες αναζητούνται καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να υποστηρίξει την δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους παραπάνω τομείς καθώς και να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει νέους επιχειρηματίες για τις ευκαιρίες της θαλάσσιας οικονομίας.

Οι στόχοι του διαγωνισμού είναι:

1. Η ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας στο πεδίο της θαλάσσιας οικονομίας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας.

2. Η προώθηση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας στη θαλάσσια οικονομία καθώς και της εξωστρέφειας ως βασικής φιλοσοφίας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της στον τομέα της θαλάσσιας επιχειρηματικότητας.

3. Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στον τομέα της θαλάσσιας οικονομίας.

Η διαδικασία συμμετοχής

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα ενώσεις/ομάδες προσώπων, καθώς και σε νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στη χώρα μας, με χρόνο λειτουργίας λιγότερο ή ίσο του ενός (1) έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την επιχειρηματική τους πρόταση  μέσα από τον ιστότοπο του διαγωνισμού www.bluegrowth.gr μέχρι και την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014.

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν χρειάζεται να αφορούν σε μία από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες, οι οποίες συμβαδίζουν με τους τομείς της ελληνικής θαλάσσιας οικονομίας που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα:

• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
• Ενέργεια & Περιβάλλον/ Πράσινη Ναυσιπλοΐα
• Καινοτομία στον Θαλάσσιο Πρωτογενή Τομέα – Υδατοκαλλιέργειες
• Αειφόρος Θαλάσσιος Τουρισμός & Πολιτισμός
• Θαλάσσιες μεταφορές

Βραβεία και υποστήριξη

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή αξιολογητών εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στις υπό εξέταση θεματικές περιοχές. Οι 3 πρώτες νικήτριες ομάδες θα κερδίσουν:

  • χρηματικό έπαθλο αξίας 5000€ έκαστη
  • φιλοξενία και υποστήριξη στα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα από το δίκτυο του Aephoria.net
  • υποτροφίες σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του Athens Information Technology (AIT)

Το διεθνές, μη-κερδοσκοπικό, ανεξάρτητο ινστιτούτο τεχνολογίας Athens Information Technology αξιοποιώντας το κορυφαίο εκπαιδευτικό προσωπικό και συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες, διεθνή ερευνητικά κέντρα και κορυφαία πανεπιστήμια προσφέρει διεθνούς επιπέδου εκπαίδευση και προηγμένη έρευνα σε καινοτόμες τεχνολογίες. Ιδρύθηκε το 2002 από τον Όμιλο Intracom και εξειδικεύεται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και στην Διαχείριση της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.ait.gr

Το Aephoria.net, είναι ένα πρόγραμμα υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων για τη δημιουργία προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών που προάγουν την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Προσφέρει στους συμμετέχοντες ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία εταιρικού σχήματος, τη διαμόρφωση της εταιρικής ταυτότητας και πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο μεντόρων από έμπειρα στελέχη της αγοράς, επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, με πλούσια εμπειρία στην πραγματική αγορά και οικονομία. Στις νεοσύστατες εταιρείες προσφέρεται χώρος εργασίας με βασικό εξοπλισμό και ευρυζωνική σύνδεση, καθώς και οι απαραίτητες νομικές και λογιστικές υπηρεσίες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις εταιρίες τους σε Έλληνες και ξένους επενδυτές ώστε να προσελκύσουν κεφάλαια για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.aephoria.net

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.bluegrowth.gr

Τηλ: 210 2529845

Email: info@bluegrowth.gr

bluegrowth

@bluegrowthPir