Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

    Από: Startup Team

Το IST College (“Διοργανώτρια Εταιρία”), στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για ενεργό προώθηση της σύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, διοργανώνει Διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με γενικό τίτλο «CRAZY BUSINESS IDEAS» (“Διαγωνισμός”), με στόχο να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναδείξουν τις ιδέες τους για ένα νέο προϊόν ή επιχείρηση, αλλά και να να τις μετουσιώσουν σε επιχειρηματική πράξη. O Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Όροι Συμμετοχής

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

1. Μόνο φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά ομάδα είναι τέσσερα. Κάθε συμμετέχων (άτομο ή ομάδα) επιτρέπεται να συμμετάσχει με μία ή περισσότερες ιδέες. Απαγορεύεται η συμμετοχή στους υπαλλήλους της Διοργανώτριας Εταιρείας, στα μέλη των οικογενειών τους και σε οποιονδήποτε εμπλέκεται επαγγελματικά στη διοργάνωση του Διαγωνισμού. Επιτρέπεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό υποψηφίων που είχαν διαγωνιστεί στο «CRAZY BUSINESS IDEAS» του 2011 ή/και του 2012, όχι όμως με την ίδια ιδέα. Επιτρέπεται η συμμετοχή ανηλίκων (δηλαδή προσώπων ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών), με τη ρητή όμως συναίνεση των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την γονική τους μέριμνα. Κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, οι ανήλικοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι έχουν ενημερώσει πλήρως τους γονείς τους ή τα πρόσωπα που ασκούν την γονική τους μέριμνα για το περιεχόμενο του Διαγωνισμού και την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε αυτόν και ότι εκείνοι συναινούν. Σε περίπτωση πρόκρισης της ιδέας του ανηλίκου στην επόμενη φάση του Διαγωνισμού, θα ζητηθεί η έγγραφη συναίνεση των γονέων ή των προσώπων που ασκούν την γονική μέριμνα, με τύπο που θα καθορίσει η Διοργανώτρια Εταιρία.

2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους αληθώς και με ακρίβεια. Στην περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία είναι ανακριβές, η συμμετοχή ακυρώνεται. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που η επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει δεν είναι εφικτή.

Διαδικασία συμμετοχής & αξιολόγησης

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει την ιδέα του μέσω της ειδικά σχεδιασμένης για το συγκεκριμένο σκοπό ιστοσελίδας www.crazybusinessideas.gr, υποβάλλοντας ένα μικρό κείμενο με την περιγραφή της ιδέας, μαζί με μία φωτογραφία, ή σχέδιο της ιδέας. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί εγγραφή του υποψηφίου στην ιστοσελίδα όπου θα δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, mail και ηλικία) και θα βεβαιώνει (εάν είναι ανήλικος) τη συναίνεση των γονέων ή των προσώπων που ασκούν την γονική του μέριμνα. Επιπλέον, στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, ένα μόνο μέλος της ομάδας δηλώνει τα στοιχεία του στη φόρμα εγγραφής. Τα ονόματα των υπολοίπων μελών της ομάδας, πρέπει να αναφέρονται (συμπεριλαμβανομένου του μέλους που πραγματοποίησε την εγγραφή) κάτω από το κείμενο που περιγράφει την ιδέα.

Η υποβολή φωτογραφίας ή σχεδίου είναι υποχρεωτική εφόσον στην ουσία περιγράφει εικαστικά την ιδέα. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος μπορεί, εάν το επιθυμεί, και προκειμένου να προωθήσει ακόμη περισσότερο την ιδέα του, να βιντεοσκοπήσει την περιγραφή της ιδέας από τον ίδιο ή/και μέλη της ομάδας του και να ανεβάσει το link του video στο τέλος του κειμένου που καλείται να υποβάλει.

4.  Η αξιολόγηση των ιδεών χωρίζεται σε δύο φάσεις:

α. Ψηφοφορία του κοινού («προκριματική» φάση)
β. Επιτροπή επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών («ημιτελική» και «τελική» φάση)

α. Το κοινό για να ψηφίσει πρέπει να διατηρεί λογαριασμό στο Facebook.  Η ψήφος δίδεται πατώντας την ένδειξη “like” που θα εμφανίζεται δίπλα σε κάθε ιδέα. Κατά την ψηφοφορία, το Facebook αποστέλλει στη Διοργανώτρια Εταιρεία το ονοματεπώνυμο, το e-mail και την ηλικία κάθε χρήστη που ψηφίζει, αφού προηγουμένως τον ενημερώσει και ζητήσει τη συναίνεσή του γι’ αυτό.  Κάθε χρήστης του Facebook μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μία ιδέες, αλλά δεν θα μπορεί να ψηφίσει την ίδια ιδέα πάνω από μία φορά. Ως κίνητρο για όσους ψηφίζουν η Διοργανώτρια Εταιρία θα δώσει δώρο ένα (1) ipad4 μετά από κλήρωση.  Επίσης,  θα δοθούν μετά από κλήρωση 10 νουμερα Cu xclusive με την φοιτητική προσφορά και 5 συσκευές usb mobile internet με ενσωματωμένες προσφορές για φοιτητές (ευγενική προσφορά της Vodafone). Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής της κλήρωσης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Το δώρο αυτό δεν μεταβιβάζεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε χρήματα. Στη περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, τότε το δώρο ακυρώνεται και καμία απαίτηση ή άλλη αξίωση θα έχει από τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

β. Οι πενήντα υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους από το κοινό «προκρίνονται» στην επόμενη «ημιτελική» φάση.  Στη φάση αυτή οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταρτίσουν επιχειρηματικό πλάνο (“business plan”) που θα μετουσιώνει την ιδέα τους σε συγκεκριμένη επιχειρηματική πρόταση.  Τα επιχειρηματικά πλάνα των υποψηφίων θα πρέπει να καταρτιστούν και να κατατεθούν το αργότερο έως τις 9 Μαΐου 2013. Στις 23 Απριλίου 2013 θα πραγματοποιηθεί σύντομο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις εγκαταστάσεις της Διοργανώτριας Εταιρίας από ακαδημαϊκό προσωπικό ειδικευμένο στον τομέα Επιχειρησιακών και Οικονομικών Επιστημών, με στόχο την καθοδήγηση των υποψηφίων στην κατάρτιση του επιχειρηματικού πλάνου. Τα business plans θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς.  Τα μέλη και η σύνθεση της επιτροπής θα επιλεγούν από τη Διοργανώτρια Εταιρία και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.  Σε περίπτωση κωλύμματος μέλους, αυτό θα αντικαθίσταται ελεύθερα από την Διοργανώτρια Εταιρία.

Κατά την «τελική» φάση, η αξιολόγηση κάθε ιδέας θα γίνει με βάση τα παρακάτω προκειμένου να επιλεχθούν οι δέκα (10) καλύτερες:

Πίνακας 1

Κριτήρια αξιολόγησης
(ψηφοφορία κοινού & επιχειρηματικά πλάνα)

Βαθμολογία/βαρύτητα

Α. Ψηφοφορία κοινού (facebooklikes)

20%

Β. Επιχειρηματικά πλάνα (Κριτική Επιτροπή)

80%

Β1. Βαθμός υλοποίησης ιδέας

20%

Ρεαλιστικότητα

10%

Ευκαιρία/κενό στην αγορά

10%

Β2. Ποιότητα/αρτιότητα επιχειρηματικού πλάνου

30%

Απόδοση

10%

Δομή

10%

Οικονομικά μεγέθη

10%

Β3.Καινοτομία

30%

Όραμα

10%

Διαφοροποίηση ιδέας

20%

Σύνολο (Α&Β)

100%

Οι 10 καλύτερες ιδέες θα ανακοινωθούν στις 31 Μαΐου 2013.

Στη συνέχεια, οι ομάδες που υπέβαλαν τις 10 ιδέες που επελέγησαν σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους ενώπιον της κριτικής επιτροπής. Η διαδικασία της παρουσίασης της ιδέας διεξάγεται αυστηρά μεταξύ εκάστου εκ των υποψηφίων και της επιτροπής. Η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τους διαγωνιζόμενους προσθέτοντας ένα επιπλέον κριτήριο, αυτό της ποιότητας της παρουσίασης και ουσιαστικά της ικανότητας κάθε ομάδας να προωθήσεικαι να «πουλήσει» την ιδέα της. Κατά τη διαδικασία της παρουσίασης των ιδεών ενώπιον της επιτροπής δεν θα επιτραπεί η παρουσία/παρακολούθηση σε τρίτα άτομα, πέραν εκπροσώπων της Διοργανώτριας Εταιρείας. Οι παρουσιάσεις των 10 καλύτερων ιδεών θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ISTCollege (Πειραιώς 72, Μοσχάτο, Αθήνα) στις 5 Ιουνίου 2013.

Από τις 10 ιδέες που θα παρουσιαστούν η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις 6 καλύτερες.  Η τελική κατάταξη θα προκύψει σε ποσοστό 80% από την ψηφοφορία του κοινού & την αξιολόγηση με βάση το βαθμό υλοποίησης ιδέας, την ποιότητα/αρτιότητα επιχειρηματικού πλάνου και την καινοτομία (πίνακας 1) και σε ποσοστό 20% από την παρουσίαση της ιδέας στην κριτική επιτροπή.

Η τελική σειρά κατάταξης των 6 ομάδων θα ανακοινωθεί στις 13 Ιουνίου 2013 σε ειδική, ανοικτή στο κοινό, εκδήλωση Crazy Business Awards που διοργανώνει το IST College. Οι ιδέες των 6 ομάδων θα παρουσιαστούν στο κοινό υπό την μορφή σύντομης παρουσίασης. Στην εκδήλωση αυτή θα ανακοινωθούν και θα βραβευθούν οι 3 μεγάλοι νικητές.

Σημείωση 1: Οι 10 επικρατέστερες ομάδες που προκρίθηκαν στην «τελική» φάση υποχρεούνται να εμφανιστούν στις 5 Ιουνίου 2013 να παρουσιάσουν την ιδέα τους ενώπιον της κριτικής επιτροπής, διαφορετικά, σε περίπτωση μη παρουσίας, η βαθμολογία τους μηδενίζεται και παραιτούνται από τη διεκδίκηση των βραβείων. Αντίστοιχα, οι 6 επικρατέστερες ομάδες, όπως αυτές προκύψουν έπειτα από την παρουσίαση ενώπιον της κριτικής επιτροπής, υποχρεούνται να εμφανιστούν και στις 13 Ιουνίου 2013,  ημέρα της εκδήλωσης και βράβευσης των 3 νικητών. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν θα καλύψει τυχόν έξοδα μετάβασης και παρουσίας στην παρουσίαση και εκδήλωση.

Βραβεία Διαγωνισμού

5. Ο πρώτος νικητής θα λάβει ποσό €10.000 ως χρηματικό βραβείο για τη μετουσίωση της ιδέας του σε επιχειρηματική πράξη.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταβάλει το ως άνω χρηματικό βραβείο σε έως 4 δόσεις. Σε κάθε περίπτωση, το χρηματικό βραβείο είναι καταβλητέο εντός ενός έτους από την ημερομηνία βράβευσης του νικητή.

Κάθε υποψήφιος στον παρόντα διαγωνισμό αναγνωρίζει το δικαίωμα της Διοργανώτριας Εταιρείας να ανακαλεί το ως άνω χρηματικό βραβείο που έχει καταβάλει ή να παύσει για το μέλλον οποιαδήποτε χρηματοδότηση για τη μετατροπή της ιδέας του νικητή σε επιχειρηματική πράξη εφόσον, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, διαπιστώνει ότι ο νικητής δαπανά την αξία του εν λόγω χρηματικού βραβείου για σκοπούς άσχετους με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Γι’ αυτό το λόγο, ο νικητής υπόκειται στον έλεγχο και την  εποπτεία εκπροσώπων της Διοργανώτριας  Εταιρείας, κατά τα επιμέρους στάδια μετατροπής της ιδέας του σε επιχειρηματική πράξη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πιστή τήρηση των όρων του παρόντος διαγωνισμού.

Το 2ο και 3ο βραβείο θα είναι πλήρης υποτροφία για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα αντίστοιχα στο IST College.  Η “πλήρης υποτροφία” καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων του IST College.  Δεν καλύπτει το μέρος των διδάκτρων ή άλλων υποχρεώσεων που αποδίδονται στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και όσες άλλες υποχρεώσεις τυχόν εξαιρεθούν από τις “πλήρεις υποτροφίες” του IST College. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, η υποτροφία θα μοιραστεί ισόποσα σε κάθε μέλος της (τετραμελούς κατά ανώτατο όριο) ομάδας.  Για την απονομή του βραβείου απαιτείται ο νικητής να πληρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής του, όπως αυτές περιγράφονται στους οδηγούς προγραμμάτων σπουδών ή/και στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρίας.  Σε διαφορετική περίπτωση, το δώρο ακυρώνεται. Στη περίπτωση που οι νικητές αρνηθούν ή αδρανήσουν να παραλάβουν το δώρο τους ή δεν συμπράξουν στα απαραίτητα για την παροχή του, τότε το δώρο τους ακυρώνεται και καμία απαίτηση ή άλλη αξίωση θα έχουν από τη Διοργανώτρια Εταιρία. Τα δώρα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εξαργυρωθούν σε χρήματα. Οι υποτροφίες χορηγούνται για προγράμματα με αφετηρία το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Αναβολή του χρόνου έναρξης των σπουδών του υποτρόφου είναι δυνατή με την προηγούμενη συναίνεση της Διοργανώτριας Εταιρίας.