Η επιχειρηματικότητα της δοκιμής

    Από: Startup Team

Πηγή: www.imerisia.gr

Σωτήρης Κατσέλος, μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας της «Δυναμικής Ελλάδας».

Είναι κοινοτυπία ίσως να αναφέρουμε ότι το πραγματικό πρόβλημα μέσα στην περίοδο κρίσης που διανύουμε, είναι αυτό της ανεργίας και της αδυναμίας του πολίτη, να αντεπεξέλθει με την εργασία του. Παρά το γεγονός ότι διαθέτουμε καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό στην χώρα μας, αυτό ουσιαστικά παραμένει άπραγο, ή δουλεύει ευκαιριακά σε συνθήκες «μαύρης» εργασίας ή ετεροαπασχολείται, απαξιώνοντας τις γνώσεις και τη δυναμική του.

Κατά καιρούς προτείνονται «πυροσβεστικά» μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας, όπως διάφορα προγράμματα ολιγόμηνης πρακτικής, είτε αναζητούνται οι «μεγάλες επενδύσεις» οι οποίες φυσικά τελικά ποτέ δεν έρχονται σε ένα κράτος με αλλοπρόσαλλη γραφειοκρατία όπου αλλάζει τους νόμους κάθε τρεις και λίγο.

Και ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μεγάλες επενδύσεις είναι αναγκαίες, δεν μπορούμε να αγνοούμε τη δομή της κοινωνίας μας και τις δυνατότητες που υπάρχουν από την ανάπτυξη μιας νέας μικρής επιχειρηματικότητας. Αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, δίνοντάς του άμεσα και νόμιμα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει αυτές τις γνώσεις, έστω και ως ελεύθερο επάγγελμα.

Με τις παρούσες όμως γραφειοκρατικές, φορολογικές δομές και τον φόβο του ΟΑΕΕ, κανένας δεν θα ρισκάρει να δοκιμάσει τις δυνατότητές του.

Χρειάζεται να δημιουργηθεί μια νέα βαθμίδα ελεύθερου επαγγέλματος, το οποίο θα μπορούσε να ονομαστεί σχηματικά «προπαρασκευαστική», ή «επιχειρηματικότητα της δοκιμής» σε αυτή την βαθμίδα θα είναι εύκολο το άνοιγμα και θα είναι αντίστοιχα εύκολο να κλείσει κάποιος αν κρίνει ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει.

Κατά κύριο λόγο αυτή η δυνατότατα θα μπορούσε να δοθεί στον χώρο των επαγγελματικών υπηρεσιών, π.χ.: προγραμματιστές, διακοσμητές, designer, σύμβουλους επιχειρήσεων, γεωπόνους ακόμα και καλλιτέχνες και γενικά σε όποιον κλάδο μπορεί η εργασία να προσφερθεί από ένα άτομο που διαθέτει ειδικευμένες γνώσεις χωρίς την ανάγκη ύπαρξης καταστήματος/φυσικής έδρας. Επίσης θα μπορούσε να αφορά και τα start ups ή άλλα ομαδικά πρότζεκτ περιορισμένης διάρκειας. Θα ήταν θεμιτό, αυτού του τύπου οι ελεύθεροι επαγγελματίες να μπορούσαν να βοηθηθούν στα πρώτα τους βήματα.

Πιθανότατα θα μπορούσε να υπάρξει ένα είδος απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ για μια περίοδο (π.χ. ένα χρόνο) με κλιμακωτή, ύστερα από αυτή την περίοδο, επιβολή του, ή/και να υπάρχει χάρη από την καταβολή ΦΠΑ ή μέρους αυτού.

Ακόμα πιο δίκαιο θα ήταν ίσως ένα σύστημα όπου όλες οι φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις σε αυτό το επίπεδο, θα γίνονται απευθείας στο κάθε παραστατικό που ο επιχειρηματίας «κόβει» και το οποίο θα εισπράττεται αποκλειστικά μέσω τραπέζης παρακρατώντας αυτόματα τα σχετικά ποσά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ