Η εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα σε Ελλάδα, Ισπανία και Κύπρο

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Δυστυχώς οι χώρες του Ευρωπαϊκού νότου υποφέρουν από υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. H πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών του νότου χαρακτηρίζονται ως αγροτικές χώρες. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που δείχνουν την τάση ενός αριθμού νέων να αποφασίζουν να ασχοληθούν με αγροτικές επιχειρήσεις.

Παρόλα αυτά και όπως περιγράφεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών (CEJA), η πλειοψηφία αυτών των νέων δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, αφού για πολλούς είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν έχουν σπουδάσει και αναλαμβάνουν την οικογενειακή επιχείρηση, είτε αποφασίζουν να ασχοληθούν με τον συγκεκριμένο τομέα, λόγω της υψηλής ανεργίας.

Μέρος της προσπάθειας για την αντιμετώπιση τους φαινομένου της έλλειψης δεξιοτήτων και γνώσεων αποτελεί το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας το οποίο συμμετέχει με εταίρους από την Κύπρο και την Ισπανία στο πρόγραμμα «Grow Green». Σε αυτό το πλαίσιο το έργο “Grow Green” στοχεύει να ενισχύσει τις γνώσεις των νέων επιχειρηματιών στον συγκεκριμένο τομέα, και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας, ενισχύοντας την αγροτική και περιφερειακή οικονομία μέσω της δημιουργίας νέων αγροτικών επιχειρήσεων.

Το έργο “Grow Green” στοχεύει:

  1. Να μειώσει την νεανική ανεργία και να εμπλέξει περισσότερους νέους στον αγροτικό τομέα.
  2. Μείωση του αριθμού των NEET (Not in Education, Employment or Training – άτομα που δεν εργάζονται και χωρίς εκπαίδευση ή κατάρτιση), εστιάζοντας και προσεγγίζοντας κυρίως χώρες που έχουν υψηλά ποσοστά NEET, αλλά και αναπτυξιακό δυναμικό στον γεωργο-διατροφικό τομέα.
  3. Να ενισχύσει την τάση για νέες αγροτικές επιχειρήσεις μεταξύ των νέων.

Στο πλαίσιο του έργου, υλοποιήθηκε μια συνάντηση στις 10 και 11 Ιανουαρίου του 2018. Οι εταίροι από τις 3 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συναντήθηκαν στην πόλη της Λάρισας, όπου συζήτησαν για τα μέχρι τώρα παραγόμενα προϊόντα του έργου και σχεδίασαν μαζί τα επόμενα στάδια του έργου.

Στους προηγούμενους μήνες εργασίας του έργου δημιουργήθηκε η πλατφόρμα grow-green.org/, και σχεδιάστηκαν τα διαδικτυακά μαθήματα με θεματική την γεωπονία «On-Line Training Course on Agriculture», «Be Entrepreneur; A Business Plan for Agricultural Enterprises» και «The Agricultural Sector within the three local spaces», τα οποία θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμα για χρήση στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Ωστόσο, στην τελική της μορφή θα αποτελείται από δύο βασικά μέρη, το θεωρητικό εστιάζοντας στις ανάγκες των τριών συμμετεχόντων χωρών και στο πρακτικό που κυρίως θα περιλαμβάνει το «Educational Video Presentations from Agricultural Experts», δηλαδή βίντεο-συνεντεύξεις από επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους με πληροφορίες γύρω από τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τους, καθώς και άλλα χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Oι εταίροι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανέλυσαν τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της διαχείρισης του έργου καθώς και άλλα πρακτικά ζητήματα που προέκυψαν. Μείνετε συντονισμένοι και μάθετε πρώτοι τις εξελίξεις γύρω από τα παραδοτέα και τις δράσεις του προγράμματος.

Ιστοσελίδα του έργου: www. grow-green.org

διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr