Ειδικά μέτρα ελάφρυνσης για τους πληγέντες των καταστροφικών πυρκαγιών

    Από: Startup Team

Ο όμιλος Volton θέτει ως βασική προτεραιότητα να σταθεί στο πλευρό των πολιτών. Ως ελάχιστη ένδειξη στήριξης προς τους πελάτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, η εταιρεία σχεδίασε και θέτει άμεσα σε ισχύ μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης των πελατών της:

 1. Δυνατότητα ευέλικτων διακανονισμών έως και 9 μήνες με ελάχιστη προκαταβολή 10%.
 2. Αναστολή των διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τους πελάτες που θα διακανονίσουν την οφειλή τους.
 3. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής, λόγω ακαταλληλότητας της οικίας, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με ρήτρα αποχώρησης.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις ελαφρύνσεις

 • Οι διακανονισμοί μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα για όσους έχουν ήδη οφειλές.
 • Για όσους πελάτες προκύψουν οφειλές σε επόμενη τιμολόγηση, θα μπορούν να διακανονίσουν έως και τις 15/9 με τους παραπάνω ευέλικτους όρους.
 • Οι διακοπές παροχών των συγκεκριμένων πελατών που θα πραγματοποιηθούν έως και 15/9 δε θα έχουν ρήτρα αποχώρησης.
 • Όσοι πελάτες διακανονίσουν με τους παραπάνω όρους, θα έχουν υποχρέωση εντός 2 μηνών για την προσκόμιση των δικαιολογητικών *από τον αρμόδιο φορέα, διαφορετικά θα διακόπτεται ο διακανονισμός. Σημειώνουμε ότι σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών τα δικαιολογητικά μπορεί να διαφέρουν τόσο ανάλογα με τη μορφή της φυσικής καταστροφής, όσο και με τον αρμόδιο φορέα που τα εκδίδει.

 

*δικαιολογητικά:

 1. Για καταστροφή οικοσκευών, το τμήμα πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας του εκάστοτε δήμου
 2. Για ζημιές στο φυτικό, ζωικό και πάγιο (αποθήκες, ζωοτροφές, κλπ) κεφάλαιο αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι ανταποκριτές ΕΛΓΑ,
 3. Για ζημιές σε επαγγελματικούς χώρους, η αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα
 4. Για ζημιές οικιών (πχ στέγες, μπαλκόνια, λέβητες, κλπ), η υπηρεσία αποκατάστασης ΔΑΕΦΚ.
 5. Επιπλέον δικαιολογητικά, μπορεί να προκύψουν και από τις εκάστοτε εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις.