Οι δεξιότητες που πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβετε στο LinkedIn

    Από: Startup Team

Σχεδόν όλες οι εταιρείες στις μέρες μας, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες, δίνουν ιδιαίτερη βάση στο LinkedIn προφίλ ενός υποψηφίου τους για δουλειά. Στην ουσία μέσω ενός τέτοιου προφίλ έχετε τη δυνατότητα να «πουλήσετε» όσο καλύτερα μπορείτε τον εαυτό σας. Για αυτό τον λόγο είναι άκρως σημαντικό να αφιερώσετε μερικές ώρες προκειμένου να χτίσετε το προφίλ σας και να συμπεριλάβετε όλες τις δεξιότητες που έχετε αποκομίσει από προηγούμενες εργασίες σας. Τιπ: Βάλτε τις δεξιότητες που είναι πιο σημαντικές για την καριέρα σας στην κορυφή της λίστας.

6. Δεξιότητες μάρκετινγκ

Το μάρκετινγκ είναι μια ευρεία βιομηχανία που περιλαμβάνει τη διαφήμιση, την έρευνα αγοράς, την υποστήριξη πελατών, τις δημόσιες σχέσεις και πολλά άλλα. Το μάρκετινγκ περιλαμβάνει την εξήγηση και την προώθηση μίας εταιρείας και των υπηρεσιών της στο κοινό. Ορισμένες δεξιότητες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης καμπάνιας μάρκετινγκ και SEO / SEM marketing, βρίσκονται στη λίστα των κορυφαίων δεξιοτήτων του LinkedIn, όπως:

Channel μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ περιεχομένου
Στρατηγική περιεχομένου
Ψηφιακά μέσα
Έρευνα αγοράς
Σχεδιασμός μέσων
Online μάρκετινγκ
Δημόσιες σχέσεις
Social Media

Πηγή: indicator.gr