Δημιουργικότητα, το κλειδί για την επιτυχία. Χάρισμα ή ικανότητα; (μέρος 1)

    Από: Startup Team

Πηγή: edujob.gr

Η καινοτομία παίζει σημαντικό ρόλο στα περισσότερα επαγγέλματα. Ο βαθμός της δημιουργικότητας, που αποτελεί προϋπόθεση της καινοτομίας, μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στους επαγγελματίες, είτε πρόκειται για σεφ, είτε για δημοσιογράφους, δικηγόρους, ιατρούς, μηχανικούς, ψυχοθεραπευτές, αρχιτέκτονες και διδασκάλους, μεταξύ άλλων. Η συνεισφορά της δημιουργικής σκέψης ορισμένες φορές μεταφράζεται απευθείας σε προώθηση της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου και σε οικονομικά οφέλη. Ειδικότερα σε καιρούς όπου το οικονομικό κλίμα είναι αντίξοο, το να κερδίσει κάποιος το στοίχημα της δημιουργικής καινοτομίας μπορεί να σημαίνει ακόμα και τη διαφορά ανάμεσα στην οικονομική επιβίωση και την αποτυχία. Γνωστά παραδείγματα από όλο τον κόσμο όπως η Amazon.com, αλλά και σχεδιαστικές καινοτομίες όπως η σειρά προϊόντων μίας χρήσης Swiffer της Procter & Gamble αποτελούν πρότυπα εφαρμογής της νεωτερικής σκέψης.

Οι ψυχολόγοι ορίζουν τη δημιουργικότητα ως τη σκόπιμη-ηθελημένη αναζήτηση και εφαρμογή μιας νεωτεριστικής ιδέας.Στον εργασιακό χώρο, η δημιουργικότητα έχει πιο εύστοχα χαρακτηριστεί ως η εμπρόθετη αναζήτηση και εφαρμογή κάποιας καινοτομίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μετρήσιμα υλικά οφέλη. Τις τελευταίες δεκαετίες, έρευνες στο χώρο της ψυχολογίας προσπαθούν να διαπιστώσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ξεχωριστής διάνοιας και της δημιουργικότητας στους χώρους των τεχνών και των επιστημών, μελετώντας τα χαρακτηριστικά προσωπικοτήτων όπως για παράδειγμα o Picasso, ο Mozart και ο Albert Einstein. Τα ευρήματά τους συνάδουν με αυτά των μελετών που διερευνούν τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στην καθημερινότητα και εστιάζουν στον εντοπισμό των γενετικών, κοινωνικών, ατομικών και οικονομικών παραγόντων, όπως και των τυχαίων συγκυριών που έχουν συνεισφέρει στη δημιουργική σκέψη.

Παρά το ότι η δημιουργικότητα θεωρείται χαρακτηριστικό μίας ευνοημένης πλειοψηφίας, η έρευνα στο χώρο της ψυχολογίας έχει ξεχωρίσει τις νοητικές διεργασίες που την απαρτίζουν, όπως η λήψη αποφάσεων, η γλωσσική λειτουργία και η μνήμη, οι οποίες παρατηρούνται σε όλους τους ανθρώπους. Ξεχωρίζοντας και ενισχύοντας τις διεργασίες αυτές υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης του δημιουργικού δυναμικού. Μάλιστα, πρόσφατες μελέτες έχουν υποδείξει τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να αναθεωρήσει τον καθιερωμένο τρόπο αντίληψής του, αλλά και να ενισχύσει νεωτεριστικές διεργασίες σκέψης.

Όταν συζητάμε για δημιουργικότητα, σε γενικές γραμμές εννοούμε τη γένεση νεωτεριστικών ιδεών. Η παραγωγή ιδεών θεωρείται το πρώτο σημαντικό βήμα της δημιουργικής διαδικασίας. Μία από τις βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο πρωταρχικό στάδιο της δημιουργικής διαδικασίας, ώστε να εφεύρει κάποιος νέους τρόπους για να επιτύχει ένα στόχο είναι το να είναι ανοιχτόμυαλος, δηλαδή να μην κωλύεται σε νοητικό επίπεδο από κανόνες και δεσμεύσεις. Η ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου της Pennsylvania πρόσφατα συμπέρανε ότι η εύρεση νεωτεριστικών τρόπων χρήσης-εφαρμογής των αντικειμένων ενισχύεται από λιγότερο φιλτράρισμα της προηγούμενης γνώσης και των εμπειριών, το οποίο κάνει τα άτομα να παράγουν μεγαλύτερη ποικιλία απαντήσεων και λύσεων. Ένα ακόμη εύρημα των μελετών είναι ότι οι νεωτεριστικές ιδέες μπορούν να ξεπηδήσουν εστιάζοντας την προσοχή μας στα οπτικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων, όπως για παράδειγμα το σχήμα, το μέγεθος και το υλικό τους. Με αυτό τον τρόπο ο εγκέφαλος αντί να δίνει έμφαση σε προηγούμενες γνώσεις, μπαίνει σε μία διαδικασία αναζήτησης αντιληπτικών στοιχείων, τα οποία είχαν παραβλεφθεί στο παρελθόν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ