Θέση εργασίας στον AB Βασιλόπουλο

    Από: Startup Team

Ο Όμιλος ‘Αλφα Βήτα Βασιλόπουλος, από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, αναζητά Media Assistant.

Απαιτήσεις Θέσης

 • Υποστηρίζει την υλοποίηση των media πλάνων βάσει της στρατηγικής της εταιρίας
 • Συντονίζει και οργανώνει, σε καθημερινή συνεργασία με τα media agencies, όλα τα απαραίτητα ζητούμενα για τη διεκπεραίωση των media plans όπως αυτά προκύπτουν για τις βασικές καμπάνιες τόσο της ΑΒ όσο και της ΕΝΑ C&C & Franchise
 • Παρακολουθεί το media performance του ανταγωνισμού
 • Συμμετέχει στην απευθείας επικοινωνία με τους Εκδοτικούς Ομίλους και υλοποιεί τις ετήσιες συμφωνίες
 • Λειτουργεί υποστηρικτικά στη διαχείριση οικονομικών θεμάτων που αφορούν τα media

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο AEI στο Marketing, Επικοινωνία & Διαφήμιση, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφή αντικείμενα. Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος
 • Εμπειρία 2 – 4 χρόνια σε θέσεις Marketing ή Media Planning ή/και Digital Advertising σε εταιρίες FMCG, Retail ή/και Agencies
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση MS Office και γνώση SAP
 • Επιχειρηματική αντίληψη και ικανότητα αντίληψης αριθμητικών δεδομένων
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή μάθηση και βελτίωση
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών και διαφορετικών έργων
 • Αναπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες με έμφαση στη διαχείριση χρόνου
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα επιρροής και διαπραγμάτευσης
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Πακέτο Αποδοχών

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, διαρκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές μπορούν να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα online εδώ σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «MEDIA_ASSIST».