«Τρέχουν» οι διαδικασίες για υδατοδρόμιο στον Βόλο

    Από: Startup Team

Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των διαδικασιών που προωθεί η κυβέρνηση για την ανάπτυξη της δραστηριότητας υδροπλάνων στη χώρα, ο Βόλος φαίνεται ότι «είδε» μια ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ) προκήρυξε διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη του παρόχου υπηρεσιών που θα αναλάβει τη σύνταξη φακέλων, με σκοπό την έκδοση άδειας ιδρύσεως υδατοδρομίου στο λιμάνι. Τη συνολική εποπτεία και τη διοίκηση του έργου θα έχει, σύμφωνα με την προκήρυξη, η ΟΛΒ Α.Ε., η οποία θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις. Ο φάκελος που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα που αφορούν την εκπόνηση των επικαιροποιημένων και τροποποιημένων φακέλων. Οι φάκελοι αφορούν τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το πρόγραμμα ασφάλειας του υδατοδρομίου και το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης. Ο φάκελος της αδειοδότησης, με τα παραπάνω στοιχεία, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί στην ΟΛΒ Α.Ε. μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Στη συνέχεια, το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών, που είναι και ο αρμόδιος φορέας, θα αξιολογήσει εάν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία ή/και τροποποίηση των ήδη εγκεκριμένων για την έκδοση άδειας ιδρύσεως του υδατοδρομίου στο λιμάνι του Βόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, ενώ ο ΟΛΒ θα δέχεται προσφορές έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, το υπουργείο Υποδομών κινείται προς την κατεύθυνση επιτάχυνσης των αδειοδοτήσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πρώτες πτήσεις με υδροπλάνα το επόμενο καλοκαίρι. Με στόχο να μη χαθεί ακόμη μία χρονιά, καθώς η υπόθεση των υδατοδρομίων μετράει πολλά χρόνια προσπαθειών που δεν είχαν αποτέλεσμα, το υπουργείο Υποδομών «τρέχει» ήδη τις διαδικασίες για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε να ψηφιστεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πηγή: kathimerini.gr