Σεμινάρια

PM² Essentials

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 31/10/2019 09:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα ...

CSX Cybersecurity Practitioner Study Group

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 27/09/2019 18:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα ...

Diploma in Digital Marketing

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 07/10/2019 17:30 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Digital Marketing Diploma

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 30/09/2019 10:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

PMP Prep Course

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 05/11/2019 09:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα ...

CISA Prep Course

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 21/10/2019 09:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα ...

CISM Prep Course

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 14/10/2019 09:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα ...

Πώς να διοικήσετε με επιτυχία την οικογενειακή σας επιχείρηση

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 03/10/2019 16:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παραπόνων και Ψυχολογίας Πελάτη

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 14/11/2019 16:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Αθήνα, Ελλάδα ...

Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ για κέρδη στα Χρηματιστήρια

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 09/11/2019 10:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Αθήνα, Ελλάδα ...

Πρακτικό σεμινάριο Διαχείρισης ψηφιακής πλατφόρμας AIRBNB

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 21/10/2019 16:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Αθήνα, Ελλάδα ...

Σεμινάριο Ηγεσίας

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 02/10/2019 16:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Βιωματική Γραφή Αρχάριων

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 30/09/2019 17:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Σεμινάριο Φωτογραφίας Αρχαρίων

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 25/09/2019 18:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Εργαστήριο Υποκριτικής για Παράσταση

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 24/09/2019 21:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Η Λίνα Νικολακοπούλου στο Μικρό Πολυτεχνείο

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 24/09/2019 20:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Ορθοφωνία & Αγωγή του Προφορικού Λόγου

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 24/09/2019 19:30 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Σεμινάριο Ορθοφωνίας Προχωρημένων

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 24/09/2019 18:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Digital Strategy: Digital Transformation-Marketing

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 01/10/2019 17:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Σεμινάριο ασφάλειας τροφίμων ΕΦΕΤ

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 30/10/2019 17:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 66, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα ...

Growth Hacking Academy

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 26/09/2019 19:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα ...

Growth Hacking Academy

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 26/09/2019 19:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα ...

Corporate Counsel Executive Training

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 30/10/2019 18:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα 106 80, Ελλάδα ...

Σεμινάριο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Δ2

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 22/10/2019 18:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...