Σεμινάρια

E-learning Lean Six Sigma Black Belt

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 11/10/2019 00:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Λαέρτου & Αγίας Αναστασίας,...

Lean Six Sigma Black Belt IASSC® Athens

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 07/10/2019 00:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός για τη Διαχείριση Σχέσεων

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 12/10/2019 10:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Κεντρικό ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ Δικαιούχων και Διαδικασία υποβολής

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 08/10/2019 16:30 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Αθήνα, Ελλάδα ...

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ – Όλες οι Αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 15/10/2019 16:30 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Αθήνα, Ελλάδα ...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Βιβλία ΑΑΔΕ και λογιστήρια επιχειρήσεων – MyDATA (Μy Digital Accounting & Tax Application)

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 10/10/2019 16:30 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Αθήνα, Ελλάδα ...

Agile PM² Essentials

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 05/11/2019 09:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106...

PM² Essentials

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 31/10/2019 09:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106...

CSX Cybersecurity Practitioner Study Group

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 27/09/2019 18:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106...

Diploma in Digital Marketing

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 07/10/2019 17:30 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Digital Marketing Diploma

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 30/09/2019 10:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

PMP Prep Course

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 05/11/2019 09:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106...