Σεμινάρια

Lean Six Sigma Yellow Belt IASSC® Athens

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 21/10/2019 00:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Lean Six Sigma Green Belt IASSC® Athens

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 21/10/2019 00:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Lean Six Sigma Green Belt IASSC® Thessaloniki

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 04/11/2019 00:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Λαέρτου & Αγίας Αναστασίας, Πυλαία Χορτιάτης 555...

Lean Six Sigma Black Belt IASSC® Thessaloniki

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 14/10/2019 00:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Λαέρτου & Αγίας Αναστασίας, Πυλαία Χορτιάτης 555...

Lean Six Sigma Yellow Belt IASSC® Thessaloniki

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 18/11/2019 00:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Λαέρτου & Αγίας Αναστασίας, Πυλαία Χορτιάτης 555...

E-Learning Lean Six Sigma Yellow Belt

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 30/09/2019 00:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Λαέρτου & Αγίας Αναστασίας, Πυλαία Χορτιάτης 555...

E-Learning Lean Six Sigma Green Belt

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 11/11/2019 00:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Λαέρτου & Αγίας Αναστασίας, Πυλαία Χορτιάτης 555...

E-learning Lean Six Sigma Black Belt

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 11/10/2019 00:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Λαέρτου & Αγίας Αναστασίας, Πυλαία Χορτιάτης 555...

Lean Six Sigma Black Belt IASSC® Athens

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 07/10/2019 00:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός για τη Διαχείριση Σχέσεων

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 12/10/2019 10:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Κεντρικό ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ Δικαιούχων και Διαδικασία υποβολής

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 08/10/2019 16:30 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Αθήνα, Ελλάδα ...

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ – Όλες οι Αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 15/10/2019 16:30 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Αθήνα, Ελλάδα ...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Βιβλία ΑΑΔΕ και λογιστήρια επιχειρήσεων – MyDATA (Μy Digital Accounting...

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 10/10/2019 16:30 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Αθήνα, Ελλάδα ...

Agile PM² Essentials

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 05/11/2019 09:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα ...

PM² Essentials

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 31/10/2019 09:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα ...

CSX Cybersecurity Practitioner Study Group

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 27/09/2019 18:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα ...

Diploma in Digital Marketing

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 07/10/2019 17:30 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

Digital Marketing Diploma

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 30/09/2019 10:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

PMP Prep Course

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 05/11/2019 09:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα ...

CISA Prep Course

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 21/10/2019 09:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα ...

CISM Prep Course

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 14/10/2019 09:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, Αθήνα 106 80, Ελλάδα ...

Πώς να διοικήσετε με επιτυχία την οικογενειακή σας επιχείρηση

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 03/10/2019 16:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: ...

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παραπόνων και Ψυχολογίας Πελάτη

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 14/11/2019 16:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Αθήνα, Ελλάδα ...

Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ για κέρδη στα Χρηματιστήρια

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 09/11/2019 10:00 Διεύθυνση Διεξαγωγής: Αθήνα, Ελλάδα ...